ก่อนจะมาเป็นระบบไฟฟ้า Single phase และ Three phase เราอาจจะต้องพูดถึงที่มาของการเกิดไฟฟ้าก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า มนุษย์จึงเกิดความคิดที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ สร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขึ้นเอง ทำให้เป็นที่มาของไฟฟ้าที่เราใช้อยู่กันในปัจจุบัน

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (power source) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1.ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เราสามารถพบเห็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง และปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตย์ในช่วงหน้าหนาว วันที่อากาศแห้ง เมื่อเราหวีผมนานๆ จะสังเกตได้เห็นว่าเส้นผมของเราจะไม่เรียบ แต่เหมือนกับหวีมีแรงดึงดูดเส้นผมของเราเวลาหวีผมจะเสียงจากเส้นผมดังแป๊ะๆ คล้ายเสียงไฟฟ้าช็อต หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ปลาไหลไฟฟ้า ชาวประมงจะคุ้นเคยดี เมื่อสัมผัสโดนตัวปลาไหลเราจะรู้สึกชาเหมือนโดนไฟฟ้าช็อต เป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสเป็นอย่างมาก ไฟฟ้าที่เกิดจากปรากฏการณ์ทั้งหมดข้างต้นนี้ เกิดจากธรรมชาติ

1

(กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ)

2.ไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

ไฟฟ้าที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี โดยการนำโลหะ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน เช่น สังกะสีกับทองแดงจุ่มลงในสารละลาย โลหะทั้งสองจะทำปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่

ส่วนไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็กโดยวิธีการใช้ลวดตัวนำไฟฟ้าตัดผ่าสนามแม่เหล็ก หรือการนำสนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านลวดตัวนำอย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีนี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำกระแสไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น มี 2 ชนิด คือ กระแสตรง (Direct Current หรือ DC)และกระแสสลับ (Alternating Current หรือ AC)

โดยทั่วไป ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือน, อาคารโรงงาน หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ปั๊มน้ำ, ปั๊มลม และปั๊มต่างๆ จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสามารถแยกได้เป็น 2 แบบคือ ระบบไฟฟ้า Single Phase และ Three Phase

MITSUBISHI รุ่น SP QR Series

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Single phase)

ในประเทศไทยระบบไฟ 1 เฟส หรือช่างทั่วไปจะเรียกว่าไฟ 2 สาย จะให้แรงดันไฟฟ้าที่ 220-230 V เป็นระบบไฟที่ใช้กันในบ้านเรือนทั่วไป สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และหลอดไฟในบ้านได้ โดยเครื่องจักรที่ต้องการใช้ไฟ 220 v. จะต้องต่อเข้ากับมอเตอร์ที่เป็น single Phase เท่านั้น เช่น มอเตอร์ MITSUBISHI SCLF-QRV , SP-QR , SC-QR , SCL-QR , SCLF-QR หรือ SCLF-QRV

MITSUBISHI รุ่น SF QRV

ระบบไฟ 3 เฟส (Three phase)

หรือช่างทั่วไปเรียกว่าไฟ 3 สาย จะให้แรงดันไฟฟ้า 380 V เป็นระบบไฟที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ซึ่งมีปั๊มน้ำ, ปั๊มลม หรือเครื่องจักรกำลังสูงที่ต้องใช้ไฟ 3 Phase และเครื่องจักรที่ต้องประกอบมอเตอร์ที่จะใช้ในโรงงานนั้น ต้องใช้มอเตอร์ 3 เฟส เช่น มอเตอร์ MITSUBISHI รุ่น ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากันไปแล้ว หากต้องการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ก็สามารถเลือกให้ถูกรุ่น ถูกแรงดันไฟ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ย่งฮง (ประเทศไทย) ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและเลือกสินค้าที่เหมาะกับทุกการใช้งาน สามารถทักหาด้วยการแอด @yonghongth ได้เลย

นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงบริษัทย่งฮง

 

คิวอาร์โค้ดย่งฮง