มีน้ำใช้ทั้งปีกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

                  ระบบโซล่าเซลล์ (solar cell) คือ อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ มี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ตัวแผงโซลาร์เซลล์ (photovoltaic หรือ PV) ที่ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์มาสร้างไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) และอินเวอร์เตอร์ (inverter) ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current หรือ AC) เพื่อนำใช้งาน

                  การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สำคัญ แตกต่างจากวิธีอื่นหลายประการ ดังต่อไปนี้

  • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
  • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
  • มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
  • ประสิทธิภาพคงที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด
  • ขนาดของแผงสามารถผลิตได้หลายขนาด ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
  • ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ
  • เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและนำมาใช้งานไม่สิ้นสุด
  • ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
  • ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด
 
           การนำปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ (water pump) หรือปั๊มต่างๆ มาทำงานร่วมกับโซล่าเซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยให้หลายๆท่าน สามารถใช้งานปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ (water pump) หรือปั๊มต่างๆ จากพื้นที่ห่างไกล ลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าเดินสายไฟ จากการสูบน้ำในแบบเดิม และการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราได้อีกด้วย
 

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ หรือ เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ (Solar Pump)

สามารถแบ่งตามประเภทของกระแสไฟได้ 2 แบบดังนี้
                 1. ปั๊มน้ำกระแสตรง (DC pump) : สามารถต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง เพราะไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์จะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการสูญเสียน้อยและจะมีความปลอดภัย จำเป็นต้องควบคุมแรงดันให้สม่ำเสมอ ตลอดเวลาในการใช้ปั๊มโดยการต่อคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์
                 2. ปั๊มน้ำกระแสสลับ (AC pump) : หรือปั๊มน้ำที่มีใช้งานตามบ้านทั่วไป จำเป็นต้องต่อเข้ากับโซล่าอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ เพื่อที่จะแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งควรเลือกใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะทำให้มอเตอร์ของปั๊มน้ำหมุนได้อย่างสม่ำเสมอ แต่หากเราเลือกใช้เลือกใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพต่ำ จะทำให้ได้กำลังไฟไม่เต็มประสิทธิภาพ และมอเตอร์ได้รับกำลังหมุนไม่เต็มที่ ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้มอเตอร์เกิดเสียงดังได้อีกด้วย

สามารถแบ่งตามรูปแบบการใช้งานได้ดังนี้
                 1. ปั๊มซับเมอร์ส, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่ และปั๊มน้ำบาดาล (submersible pump) : เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้จุ่มใต้น้ำในบึง หรือหย่อนลงในบ่อที่เจาะสำหรับน้ำบาดาล หรือใต้ผิวดิน เหมาะสำหรับสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อที่ขุดลึกลงไป ลักษณะของบ่อจะเป็นไปตามขนาดของปั๊ม ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและแรงดันที่ใช้หรืออาจจะแล้วแต่การออกแบบ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาด้านบน
                 2. ปั๊มน้ำหอยโข่ง (centrifugal pump) : เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้ระดับผิวดิน ปั๊มประเภทนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะต่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทั้งในการทำนาข้าว สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึง ระบบอาคาร ปั๊มดับเพลิง ปั๊มน้ำหอยโข่งที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณมาก

                **หากท่านใดสนใจระบบการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำบาดาล เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ พร้อมรับออกแบบ ประกอบ และติดตั้ง “ครบจบที่ย่งฮง” ติดต่อมาได้เลยนะคะ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม