การเติมค่าออกซิเจนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งทะเล

การเติมค่าออกซิเจนในการเลี้ยงกุ้งทะเล ( The proper oxygen to the shrimp ) มีความสำคัญอย่างไร แล้วทำไมการเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องมีการเติมค่าออกซิเจน วันนี้แอดมินจะพาคำตอบของเรื่องนี้ ผ่านบทความนี้กันครับ

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

กุ้งทะเล นับเป็นสัตว์น้ำที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน กุ้งทะเลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้น ไม่สามารถจับได้จากแหล่งธรรมชาติ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เพราะนับวันปริมาณของกุ้งมีอัตราลดลง ดังนั้น วิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเอง จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลนั้น ก็เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงในพื้นที่เขตร้อน เพราะกุ้งทะเลสามารถทนต่ออุณหภูมิและค่าเค็มที่สูงได้ และที่สำคัญเพาะเลี้ยงง่ายในบ่อดินโคลน ซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย นอกจากการเเตรียมบ่อและการเตรียมอนุบาลกุ้งแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ก็คือเรื่องของ ค่าออกซิเจนในน้ำ ซึ่งค่าออกซิเจนที่เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่กันนะ

การเติมค่าออกซิเจนในการเลี้ยงกุ้งทะเล ที่เหมาะสม

ในการเลี้ยงกุ้งทะเลค่าออกซิเจนนับเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโต เมื่อกุ้งทะเลอยู่ในสภาวะของค่าออกซิเจนที่เหมาะสม ตัวกุ้งทะเลก็จะมีพัฒนาการและสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่หากอยู่ในสภาวะที่ค่าออกซิเจนต่ำเกินไปหรือขาดออกซิเจนก็จะทำให้กุ้งทะเล มีการเจริญเติบโตได้ช้าลง แล้วค่าของออกซิเจนที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไหร่

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ควรมีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ(Dissolved Oxygen; DO) ตั้งแต่ 5 มิลลิกรัมออกซิเจนต่อลิตร ขึ้นไป ถึงจะเป็นสภาวะที่เหมาะแก่การเพาะเลี้ยง เพราะหากค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่าลดลงต่ำกว่า 5 มิลลิกรัมออกซิเจนต่อลิตร จะส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตของกุ้งทะเลทันที ทั้งนี้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำในรอบวันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามช่วงเวลา โดยตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 -15.00 น. จะเป็นช่วงที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำจะมีค่าที่สูงมาก และในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. – 06.00 น. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำจะมีค่าลดลง ดังนั้นควรจะหมั่นตรวจสอบค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะนอกจากช่วงเวลาที่จะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าออกซิเจน ยังมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ แสงแดด การไหลเวียนของน้ำ อุณหภูมิของน้ำ ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ อาหารที่กุ้งกินเหลือ หรือสิ่งที่กุ้งขับถ่าย อีกด้วย

นอกจากนี้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ก็ยังพบอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล นั้นก็คือ ปัญหาการขาดออกซิเจนภายในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งปัญหาของการขาดออกซิเจนก็มาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น มีปริมาณของกุ้งที่หนาแน่นเกินไป ทำให้อากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ การให้อาหารกุ้งทะเลที่มากเกินไปในแต่ละวัน เศษอาหารที่เหลือของกุ้งหรือของเสียที่กุ้งขับถ่ายออกมา ก็อาจจะดึงเอาออกซิเจนบางส่วนไปใช้ในการย่อยสลาย ดังนั้นควรมีการติดตั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยเติมออกซิเจนอย่าง เครื่องเติมอากาศ (Air Blower)  โดยในบทความนี้ขอแนะนำ เครื่องเติมอากาศที่เหมาะสำหรับงานเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ได้แก่ เครื่องเติมอากาศ  (Air Blower)   Root Blower SANCO SCB Series เครื่องเติมอากาศ Root Blower SCD Series จานจ่ายอากาศ (Disc Diffuser) SANCO FD Series เครื่องเติมอากาศแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
“นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงย่งฮง”
yonghong