บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมสินค้า Tsurumi Pump โดยตัวแทนจาก บริษัท ซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับปั๊มแช่สูบน้ำเสียแต่ละรุ่นแก่บุคคลากร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บุคคลากรได้เพิ่มทักษะความรู้ของปั๊มแช่สูบน้ำเสีย และได้ทำความรู้จักสินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้บุคลากรสามารถแนะนำสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าได้ โดยมีความรู้ที่ครบถ้วนและสามารถตอบปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์สูงสุด

1 17
1 6
1 11
1 12
1 19
Training Tsurumi Pump
1 10
1 21

                    บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมที่จะพัฒนาทักษะการทำงานและการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดที่จะพัฒนาบุคคากร ทั้งด้านการบริการ การให้คำปรึกษา การแนะนำสินค้าต่างๆ กับคุณลูกค้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เราจะรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป