ลูกลอยที่สามารถใช้กับน้ำเสียได้

ลูกลอย ( Float Switch ) คือ อุปกรณ์วัดระดับของน้ำที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น การควบคุมระดับน้ำดีและน้ำเสียภายในอาคาร, ที่พักอาศัย, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, การระบายน้ำลานจอดรถชั้นใต้ดิน, สระว่ายน้ำ, ถังเก็บน้ำดี, ระบบบำบัดน้ำเสีย, หรือถังเก็บน้ำเสีย เป็นต้น
ลูกลอย Sanco คือลูกลอยสำหรับการตรวจวัดระดับน้ำ ในระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจวัดและควบคุมระดับน้ำ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ออกแบบมาใช้สำหรับหย่อนหรือจุ่มลงในบ่อ, ถังน้ำดีหรือถังน้ำเสีย

ความแตกต่างกันของลูกลอยน้ำดีและน้ำเสีย

สวิทซ์ลูกลอยน้ำดี มีหลักการทำงานที่เหมือนกันกับสวิทซ์ลูกลอยน้ำเสีย สิ่งที่แตกต่างกันคือวัสดุที่ใช้ผลิตเท่านั้น เพราะลูกลอยน้ำดี ใช้งานในน้ำจืด น้ำเปล่า น้ำที่ไม่มีสารเคมีเจือป่นอยู่
สวิทซ์ลูกลอยน้ำเสีย สามารถใช้ได้ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย การใช้งานในน้ำที่มีสารเคมีเจือป่น ทนต่อความเป็นกรด-เป็นด่างได้ดี และทนต่อการสึกหรอ ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *