กฎหมาย (สำหรับอาคารสูง)

กฎหมาย (สำหรับอาคารสูง) High Rise Building

“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป

ในทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะหันมองไปทางไหน เราก็จะพบเห็นสิ่งปลูกสร้างแบบประเภทที่เป็น อาคารสูง ตึกสูง ทั้งที่เป็น อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากในแต่ละวันอาคารสูงเหล่านี้มีคนจำนวนมากเข้าไปใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีกฏหมายควบคุมในหลายๆ ด้าน ได้แก่ 1.กฎหมายผังเมือง อาคารสูงห้ามตั้งใกล้บริเวณโบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ เช่น ในบริเวณเมืองเก่า อนุสาวรีย์ พระราชวัง 2.กฎหมายควบคุมทางด้าน ความปลอดภัย โดยโครงสร้างการก่อสร้างของอาคาร เสา คาน ลิฟต์ บันได จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้ง และที่สำคัญเลยจะต้องมี ระบบการป้องกันอัคคีภัย ป้องกันเพลิงไหม้ จะต้องมีป้ายบอกตำแหน่งทางหนีไฟ รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงในทุกชั้นของอาคารเพื่อความปลอดภัย 3.กฎหมายควบคุม คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือ Environmental Impact Assessment เพื่อให้มีมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบๆ ของอาคารสูง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการบังคับจะต้องมีเขตพื้นที่สีเขียว (Green Zone) ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างของอาคารสำหรับเพื่อปลูกต้นไม้ทำให้สภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม อากาศปลอดโปร่ง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้อีกด้วย และเพื่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม จะต้องมีการจัดทำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำทิ้ง ก่อนเพื่อจะทำการปล่อยน้ำลงสู่น้ำสาธารณะ ที่อาคารสูงต้องบังคับให้มีทุกอาคาร

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า 088-008-2292, 091-120-1289, 086-314-9277 02-036-3000, 02-618-3000

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม