เครื่องพ่นไฟและอุปกรณ์

เครื่องพ่นไฟ (Burner) คือ เครื่องกำเนิดความร้อนที่นำเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอเตอร์,ปั้มน้ำมัน,หัวฉีด มาประกอบรวมกันให้เป็นเครื่องพ่นไฟชนิดใช้งานง่ายเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น  บอยเลอร์ ,เตาเผาศพปลอดมลพิษ,เตาเผาขยะติดเชื้อ,ห้องอบสีอุตสาหกรรม,ห้องอบชนิดต่างๆ  และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

Brand
Brand