yonghong

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้ง: ปีพ.ศ. 2495

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง: 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10, ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2618-3000 และ 02-036-3000 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2618-2000 (อัตโนมัติ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547008850

วิสัยทัศน์

เรามุ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมของประเทศไทยและก้าวไปสู่ระดับสากลควบคู่ไปกับการสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  2. บริหารด้วยหลักบรรษัทภิบาล
  3. มุ่งสู่ระดับสากล
  4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพคน, คุณภาพงาน และคุณภาพองค์กร ซึ่งจะนำมาสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขององค์กร

ประวัติบริษัท

จุดเริ่มต้น

          จากปี 2495 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เศรษฐกิจและสภาพสังคมประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูประเทศ รวมไปถึงการฟื้นฟูธุรกิจแขนงต่างๆ เครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรมจากประเทศที่เข้าร่วมสงครามคงเหลือในประเทศไทยจำนวนมาก ณ ช่วงเวลานั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งฮงแมชชีนเนอรี่ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อแสวงหาเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ให้รองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นฟู ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโตขึ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่งฮงแมชชีนเนอรี่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงพัฒนาจากการจำหน่ายเครื่องจักรมือสอง มานำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย ซึ่ง ณ ขณะนั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายเช่นในปัจจุบัน เราเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเลือกเครื่องจักรที่ดี มีคุณภาพ มาจำหน่าย เพราะเราเชื่อว่า เครื่องจักรต่างๆ คือพลังในการพัฒนา และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทุกระบบ

การเติบโต

          จนกระทั่งปี 2543 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เราก็ได้เติบโตไปสู่การจัดตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ย่งฮง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยก้าวจากการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ไปสู่การบริการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมครบวงจร มีทีมวิศวกรผู้ชำนาญแนะนำสินค้า และทีมบริการหลังการขายที่เชียวชาญ ทั้งการติดตั้ง และการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          จนมาถึงปี 2547 บริษัท ย่งฮง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ส่งผลให้เกิด บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับสินค้าที่มีความซับซ้อน และเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น มีการแบ่งส่วนงานตามประเภทสินค้า เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสินค้าแต่ละประเภท มีวิศวกรเฉพาะทางคอยให้คำแนะนำในการเลือกซื้อ มีทีมช่าง และทีมบริการเฉพาะด้าน รวมถึงพัฒนาทางด้านการขนส่ง เพิ่มจำนวนรถบรรทุก เพื่อให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ รวมไปถึงการเพิ่มสำนักงานขายและคลังสินค้า รองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

          บริษัท ย่งฮง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ระดับอาเซียน และก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้นำเข้า รวมถึงส่งออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมครบวงจร โดยยึดมั่นในคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ประเภทธุรกิจ ผู้นำเข้าและจำหน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมบริการหลังการขาย

– ปั๊มน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เราเลือกสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสียหลากหลายชนิด เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐาน เช่น ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำเพื่อการเกษตร, ปั้มบาดาล, ปั้มส่งสูง, ปั้มส่งไกล, ปั้มหลายใบพัด, ปั้มหอยโข่ง,ปั้มเคมี, ปั้มเฟือง, ปั้มจุ่ม, ปั้มไดโว่, ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง
– รอกและระบบลำเลียง เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ รอกและระบบลำเลียง จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น เรานำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการขนย้ายสิ่งของน้ำหนักมาก หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และงานก่อสร้าง เช่น รอกโซ่มือสาว , รอกโซ่ไฟฟ้า , ขาแขวนรอก , สปริงบาลานเซอร์ , กว้านสลิง จนไปถึงระบบรางเครนต่างๆ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชียวชาญจะคอยให้คำแนะนำในการเลือกซื้อและติดตั้ง
– เครื่องพ่นไฟและระบบความร้อน เครื่องพ่นไฟที่นำเข้ามาจำหน่ายมีหลากหลายประเภท ตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศไทย เช่น เครื่องพ่นไฟชนิดน้ำมันดีเซล เครื่องพ่นไฟชนิดใช้แก๊ส หรือเครื่องพ่นไฟที่ใช้น้ำมันเตา จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความร้อนและเชื้อเพลิงทุกชนิด อาทิ เตาเผา/ เตาอบอุตสาหกรรม, เตาเผาขยะ และเตาเผาศพชนิดไร้ควัน หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ
– ปั๊มสุญญากาศ เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น การทำงานมีความซับซ้อนและเฉพาะทาง สำหรับธุรกิจที่ต้องใช้แรงดูดสุญญากาศ และแรงเป่าลม เช่น วงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมถึงวงการอุตสาหกรรม เรามีปั๊มสุญญากาศ ที่สามารถดูด/เป่า ทั้งแบบ oil less และ oil free หลากหลายยี่ห้อ อาทิ GAST, OP, JUN-AIR, PHIL
– สินค้าเฉพาะทาง เราเป็นผู้นำเข้ารายเดียวในประเทศไทย ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญ บริการด้านเทคนิค และบริการหลังการขายเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะ เช่น กลุ่มฟาร์มปลา กลุ่มบำบัดน้ำเสีย กลุ่มประปาอาคารสูง อาทิ เช่น ปั๊มลม ( HIBLOW, SATO ) ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง( ANNOVI ) ปั๊มเฟืองสำหรับใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง ( CUCCHI ) ถังน้ำอัดแรงดันอากาศจากภายใน (ZILMET, BAUMAN)
– มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมือ เครื่องจักรเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย เราจึงสรรหาเครื่องมืออุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, มอเตอร์, ปั๊ม รวมถึงเครื่องมือช่าง และเครื่องมือดูแลรักษาเครื่องยนต์และเครื่องมือเบ็ดเตล็ดทุกประเภท ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สำหรับทุกการใช้งานและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ทุกๆรูปแบบ
– เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับสารเคมี เพราะสารเคมีต่างๆ มีความกัดกร่อน หรือความหนืดสูง เราจึงมีแผนกที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับสารเคมีโดยเฉพาะ เช่น ไดอะแฟรม มิเตอริ่งปั๊ม , โลปปั๊ม รวมถึงเครื่องมือวัดค่าต่างๆ พร้อมวิศวกรที่มีความชำนาญในการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ รวมไปถึงการติดตั้งอย่างถูกวิธี

 

คู่ค้า

ด้วยแนวคิดของย่งฮงที่ว่า “สินค้าที่ดีสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” เรา จึงได้คัดสรรเฉพาะแต่สินค้าที่มีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำจากประเทศต่างๆทั่วโลก ภายใต้หลักการทำงานแบบคู่คิด-คู่ค้า ที่มีการติดต่อกันมาอย่างยาวนาน, ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ซื้อ และผู้ขาย ทำให้เราได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคู่ค้าทั้งหลาย และแปลเปลี่ยนมาเป็นบริการที่ดีแก่ลูกค้าของเราได้ ตัวอย่างคู่ค้า อาทิ

MITSUBISHI (JAPAN)

MAKITA (JAPAN)

TSURUMI (JAPAN)

HIBLOW, Techno Takatsuki (JAPAN)

SANCO (JAPAN)

ELEPHANT Corp. (JAPAN)

ORIENTAL KOSHIN (JAPAN)

OP (JAPAN)

KAMIUCHI (JAPAN)

OLYMPIA (JAPAN)

TOYO KOKEN (JAPAN)

HUZIE (JAPAN)

REX (JAPAN)

ASADA (JAPAN)

SANSO (JAPAN)

GAST Manufacturer (USA.)

Little GIANT (USA.)

JUN-AIR (DENMARK)

KRANZLE (GERMANY)

ZILMET (ITALY)

ANNOVI (ITALY)

CUCCHI (ITALY)

MARELLI (ITALY)

LEADER (ITALY)

BAUMAN (ITALY)

HYUNDAI (KOREA)

SUK YOUNG (KOREA)

SAMKOOK (KOREA)

BESTECH (KOREA)

WOOSUNG (KOREA)

LONG TECH (TAIWAN)

RHINOS (TAIWAN)

WINCH (TAIWAN)

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กว่า 60ปีแล้วที่ย่งฮงได้รับใช้ลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่

– อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

– อุตสาหกรรมรถยนต์และอะไหล่

– การเกษตรและการประมง

– อุตสาหกรรมเหล็กและการก่อสร้าง

– อุตสาหกรรมพลาสติกและการขึ้นรูป

– อุตสาหกรรมการพิมพ์

– อุตสาหกรรมเสื้อผ้า

– อุตสาหกรรมอาหาร

– เวชภัณฑ์และห้องทดลอง

– อุตสาหกรรมไม้และการแปรรูป

– อุตสาหกรรมยาง

– อุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา

– การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

– กลุ่มลูกค้าครัวเรือนทั่วไป

– เทศบาลและรัฐบาล

 

โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ไว้วางใจในบริษัทจะมีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น

– การประปานครหลวง

– การประปาส่วนภูมิภาค

– บริษัท มัตซุชิต้าอิเลคทริคคอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด

– บริษัท โตชิบาคอนซูเมอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

– บริษัท คันไซไทยเพนท์ จำกัด

– บริษัท โยโรสุ (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัทอะควานิชิฮาระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

– บริษัท ยูโนแคล จำกัด

– บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัท บลูสโคปสตีล จำกัด

– บริษัท เนสท์เล่ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัท ปิโตรเลียมไทย จำกัด (มหาชน)

– บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

– บริษัท มหาจักรกรุ๊ป จำกัด

– บริษัท ลูบริแค้นท์ไทย จำกัด

– บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด

– กลุ่มบริษัท ที.โอ.เอ จำกัด

– บางกอกแอร์เวย์