ปั๊มน้ำเสียและอุปกรณ์

ปั๊มระบายน้ำเสีย (Wastewater Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน้ำเสีย ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดหรือการบำบัดน้ำเสีย เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย สระเก็บน้ำเสีย หรือระบบน้ำเสียที่มีกระบวนการในการล้างและกำจัดสารมลพิษก่อนการปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม

ปั๊มระบายน้ำเสียทำหน้าที่เหมือนกับปั๊มน้ำทั่วไป แต่มีความเชื่อมโยงกับการบำบัดน้ำเสีย และอาจมีสารประกอบที่ทำให้เกิดการสะสมหรืออุดตันในช่องท่อหรือระบบทางน้ำ ดังนั้น ปั๊มระบายน้ำเสียจะต้องออกแบบมาให้สามารถทนทานต่อสารเคมีและสารมลพิษต่าง ๆ ได้ และยังมีการออกแบบเพื่อทำงานในสภาวะที่มีสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ อยู่ในน้ำด้วย

ปั๊มระบายน้ำเสียมักถูกใช้ในหลายแหล่งที่ต้องการการบำบัดน้ำเสีย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่มีการระบายน้ำเสียจำนวนมาก

Brand
Brand