มอเตอร์ เครื่องทดกำลังและอุปกรณ์

มอเตอร์ (Motor) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ประกอบด้วยขดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก โดยเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กจะทำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื่อสลับขั้วไฟฟ้าการหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม

 

Brand
Brand
มอเตอร์ Aluminum Frame Motors TECO
มอเตอร์ Aluminum Frame Motors TECO
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
มอเตอร์ Brake Motors TECO
มอเตอร์ Brake Motors TECO
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
มอเตอร์ BROOK CROMPTON T Series
ให้คะแนน 3.80 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
มอเตอร์ DC Motors TECO
มอเตอร์ DC Motors TECO
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
มอเตอร์ Eddy Current Motors TECO
มอเตอร์ Eddy Current Motors TECO
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
มอเตอร์ ELEKTRIM
มอเตอร์ ELEKTRIM
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
มอเตอร์ Explosion Proof Motors TECO
มอเตอร์ Explosion Proof Motors TECO
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
มอเตอร์ Gear Motors TECO
มอเตอร์ Gear Motors TECO
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
motor hascon
มอเตอร์ HASCON HA Series
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน