ขาแขวนรอกไฟฟ้า

ขาแขวนรอกไฟฟ้า เครื่องจักรที่ใช้ในการยกหรือเคลื่อนของหนักโดยใช้ระบบแขวนและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง เช่น การยกของในโรงงานหรือการขนส่งวัตถุขนาดใหญ่ โดยมีระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือควบคุมการทำงานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น อาจมีการใช้เครื่องมือแขวนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของของหนักที่ยก มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเปิดหรือปิดระบบแขวนได้ตามคำสั่งที่กำหนดให้และควบคุมเคลื่อนที่ของของแขวนได้อย่างง่ายดายการใช้ขาแขวนรอกไฟฟ้าทำให้การทำงานที่ต้องการยกหรือเคลื่อนของหนักที่มีน้ำหนักมากหรือขนาดใหญ่มีความปลอดภัยและความสะดวกมากขึ้น

ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า
Brand
Brand
MT Series
ขาแขวนรอก Black Bear MT Series
ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
MAF_image
ขาแขวนรอกไฟฟ้า ELEPHANT MAF Series
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ขาแขวนรอกไฟฟ้า RHINOS RHET Series
ขาแขวนรอกไฟฟ้า RHINOS RHET Series
ให้คะแนน 4.33 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน