บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากจะมีจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร ปั๊มเครื่องยนต์ ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มเคมี รอก เครน ฯลฯ เรายังมีบริการทางด้านเกี่ยวกับการติดตั้ง การออกแบบ การวางระบบด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบชุดน้ำดี ปั๊มน้ำดีชุด (Booster Pump Set) ระบบรับ-ส่งน้ำ (Transfer Pump Set) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) รับประกอบชุดตู้คอนโทรล รับประกอบตู้ควบคุม (Control Panel Board) และยังรับงาน PM (Preventive Maintenance) อีกด้วย โดยช่างชำนาญเฉพาะทางโดยคอยดูแล คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมให้บริการถึงสถานที่หน้างาน หน้าโรงงานอุตสาหกรรมของคุณลูกค้าเลยครับ
รอกโซ่มือสาว
ประกอบรีโมท
ชุดตู้คอนโทรล
ประกอบเครื่องเติมอากาศ
ประกอบรอก
ชุดตู้คอนโทรล 1
ซ่อมเครื่องเติมอากาศ
ซ่อมรอก
ชุดตู้คอนโทรล 2
ชุดตู้คอนโทรล 3
ชุดตู้คอนโทรล 4
ตู้คอนโทรล 5

ตู้คอนโทรล (Control Panel Board)

ตู้คอนโทรล
ตู้คอนโทรล 1
Control Panal Broad
Control Panal Broad 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง