ถังควบคุมแรงดัน ถังอื่นๆและอุปกรณ์

ถังควบคุมแรงดัน

ถังควบคุมแรงดัน (Pressure tank) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปาหรือระบบน้ำเพื่อช่วยควบคุมแรงดันของน้ำในท่อ โดยการสะสมน้ำและอากาศในถังเพื่อช่วยให้การดันของน้ำในระบบเสถียรและมีความเสถียรในการใช้งานเวลาเปิดปิดใช้น้ำ รวมถึงลดการถีบในปั๊มน้ำเมื่อใช้งานเปิด-ปิดเป็นรอบ ๆ

ถังควบคุมแรงดันมักใช้ในระบบน้ำประปาในบ้าน อาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานน้ำและลดการสะเทือนแรงดันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อปั๊มน้ำเริ่มและหยุดทำงาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังควบคุมแรงดันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบน้ำทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและน้ำใช้งานได้ตลอดเวลา

zilmet Hydroline_LOGO
Brand
Brand

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์