ปั๊มเติมอากาศ ปั๊มลมและอุปกรณ์

ปั๊มเติมอากาศ

ปั๊มเติมอากาศ (Air Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเติมอากาศหรือก๊าซลงในสิ่งต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์, ยางเรือ, ลมยางรถจักรยาน, ลมลูกบอล, ลมน้ำในสระว่ายน้ำ, เติมออกซิเจนให้ปลาหรือในกรณีที่ต้องการสร้างความดันอากาศเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือการทดสอบต่าง ๆ อย่างเช่นในงานอุตสาหกรรมหรือการประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปั๊มเติมอากาศมีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในการรักษาและบำรุงรักษายางรถยนต์ ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม และในงานอื่น ๆ ที่ต้องการการบีบอัดและเติมอากาศหรือก๊าซเพื่อใช้งาน

tsurumi
Brand
Brand

Showing 1–16 of 121 results