ปั๊มเติมอากาศ ปั๊มลมและอุปกรณ์

ปั๊มเติมอากาศ (Air Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเติมอากาศหรือก๊าซลงในสิ่งต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์, ยางเรือ, ลมยางรถจักรยาน, ลมลูกบอล, ลมน้ำในสระว่ายน้ำ, เติมออกซิเจนให้ปลาหรือในกรณีที่ต้องการสร้างความดันอากาศเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือการทดสอบต่าง ๆ อย่างเช่นในงานอุตสาหกรรมหรือการประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปั๊มเติมอากาศมีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในการรักษาและบำรุงรักษายางรถยนต์ ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม และในงานอื่น ๆ ที่ต้องการการบีบอัดและเติมอากาศหรือก๊าซเพื่อใช้งาน

 

Brand
Brand
เครื่องเติมอากาศ SANCO BRF-BRH Series
เครื่องเติมอากาศ SANCO BRF/BRH Series
ให้คะแนน 4.71 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Root blower SANCO SCB Series
เครื่องเติมอากาศ SANCO SCB Series
ให้คะแนน 4.75 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Vertical blower silent type SANCO SCD Series
เครื่องเติมอากาศ SANCO SCD Series
ให้คะแนน 4.65 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Vacuum Root Blower SANCO SCBV Series
ปั๊มดูดอากาศ SANCO SCBV Series
ให้คะแนน 4.73 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Submersible ejector Pump KIRA EP Series
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ KIRA EP Series
ให้คะแนน 4.71 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
กังหันใต้น้ำ PADDLE
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA ARH-S 20-32 S
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ทรีลูปโบลเวอร์ (Three Lobe Blower) TAIKO SSR-SERIES
ทรีลูปโบลเวอร์ TAIKO SSR-SERIES
ให้คะแนน 4.15 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ทรีลูปโบลเวอร์ TAIKO TSA Series
ให้คะแนน 4.09 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ทรีลูปโบลเวอร์ TAIKO TSS-SERIES
ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ทรีลูปโบลเวอร์ UNOMACH ARC Series
ให้คะแนน 4.21 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ปั๊มลม GAST 3H/4H/5H/6H Series
ปั๊มลม GAST 3H/4H/5H/6H Series
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน