สังคมไร้เงินสด! บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการชำระเงินดิจิทัลแทนเงินสด เพื่อหลีกเลี่ยง COVID-19

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ชำระเงินค่าสินค้าแบบดิจิทัลแทนการใช้เงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยิบจับธนบัตร และเหรียญ ในสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ตามคำแนะนำของ องค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากธนบัตร และเหรียญ มีการเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็ว และเชื้อไวรัสสามารถติดอยู่ที่ผิวของธนบัตรได้นานถึง 4 วัน การลดการสัมผัส และชำระเงินผ่านช่องทางอิเลกทรอนิกส์ จะเป็นการชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาได้อีกทางหนึ่ง โดยลูกค้า สามารถชำระเงิน ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือสแกน QR CODE ในใบเสนอราคา หรือเลือกเมนู ช่องทางชำระเงินใน LINE เพื่อดูช่องทางต่างๆ ได้เลยค่ะ

Line ID : @yonghongth
@yonghongth