ระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม

ระบบน้ำเย็น

ระบบชิลเลอร์ในอุตสาหกรรม หรือ ระบบทำความเย็น Chiller คือ?

ระบบทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น หรือ ที่เรียกว่าระบบชิลเลอร์ (Chiller) เป็นการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำ เพื่อส่งไปใช้ในระบบปรับอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล รวมทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งระบบทำความเย็น หรือระบบน้ำเย็นนี้ มีทั้งระบบขนาดใหญ่ และขนาดเล็กที่เรียกว่า Mini Chiller โดยหลักการทำงานของระบบทำน้ำเย็น จะอาศัยน้ำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายเทความเย็น สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 1.ระบบทำน้ำเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression) 2.ระบบทำน้ำเย็นแบบอัดไอระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Expansion system) 3.ระบบทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption refrigerant system) ซึ่งองค์ประกอบหลักๆ ของระบบทำน้ำเย็น Chiller มีดังต่อไปนี้ 1.เครื่องผลิตน้ำเย็น (Chiller) เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการปรับอุณหภูมิทำให้น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำเย็น 2.ปั๊มน้ำเย็น (Chill Water pump) เป็นตัวที่ทำหน้าที่ช่วยสูบ-จ่ายน้ำเข้ามาในระบบเพื่อการผลิตน้ำเย็น โดยเราจะต้องเลือกปั๊มน้ำที่จะมาใช้งาน ให้มีคุณภาพ เพื่อที่จะได้ใช้สูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีความทนทาน อย่างเช่น ปั๊มน้ำ ยี่ห้อ Volute , ยี่ห้อ Intersigma 3.เครื่องส่งลมเย็น หรือ คอยล์เย็น (Fan Coil Unit) เป็นตัวที่ทำให้สารทำความเย็นของเหลวระเหยกลายเป็นก๊าซ ส่งผลให้เกิดกลายเป็นความเย็นขึ้น 4.ปั๊มคอนเดนเสท (Condensate pump) เป็นปั๊มน้ำที่จะต้องมีไว้สำหรับเพื่อการระบายน้ำทิ้ง ใช้เพื่อสูบ-จ่ายน้ำไปยังตำแหน่งเราจะทิ้งน้ำ อย่างเช่น ปั๊มน้ำคอนเดนเสท ยี่ห้อ LITTLE GIANT 5.ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นตัวที่ทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากอากาศ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ หอระบายความร้อน (Cooling Tower) และเครื่องควบแน่นแบบระเหย (Evapolative Condensing) ระบบทำความเย็น หรือระบบชิลเลอร์เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ทำให้ใช้พลังงานมาก ใช้พลังงาน 40-80% ทั้งหมดของโรงงานทำให้ค่าไฟที่สูงขึ้นตามไปด้วย ถ้าหากทางโรงงานมีระบบทำความเย็นที่ไม่เหมาะสม อย่างเช่น ระบบของปั๊มน้ำที่ขาดการดูแล ไม่ได้มีการซ่อมบำรุงรักษา เกิดปัญหาทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลงไปด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะระบบการทำความเย็นมีประสิทธิภาพที่ไม่ให้เสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ต้องมีการตรวจเช็คระบบในส่วนต่างๆ ให้โดยช่างผู้ชำนาญการ หากอยากจะได้ทำแนะนำเพิ่มเติมหรือสินค้าเกี่ยวกับประเภทปั๊มน้ำ ปั๊มคอนเดนเสท สามารถติดต่อได้เลยที่….​

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม