บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จํากัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพและสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จํากัด ขอแสดงความมุ่งมั่นตามแนวปฏิบัติเรื่อง จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ บริษัท ฯ ตั้งใจในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน โดยขอความร่วมมือจากคู่ค้าทุกท่าน “งดการให้ – งดการรับ” ของขวัญ กระเช้า หรือของกำนัลใด ๆ
โดยบุคลากรของบริษัท ฯ ในทุก ๆ เทศกาล และในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จํากัด 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนพนักงานทุก ๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข
ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูนลาภ ตลอดปีและตลอดไป

งดรับ งดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล