เรื่อง งดรับและให้ของขวัญเทศกาลต่างๆ

     บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จํากัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพและสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จํากัด ขอแสดงความมุ่งมั่นตามแนวปฏิบัติเรื่อง จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ บริษัทฯ ตั้งใจในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน โดยขอความร่วมมือจากคู่ค้าทุกท่าน “งดการให้-งดการรับ” ของขวัญ กระเช้า หรือของกำนัลใดๆ
โดยบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกๆ เทศกาล และในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จํากัด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนพนักงานทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูนลาภ ตลอดปีและตลอดไป

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม