ส่วนประกอบเครนเหนือศีรษะ

เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane)

     เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุในงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยส่วนมากจะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บริเวณสูงกว่าพื้น โดยมีทั้งแบบเครนรางต่ำ เครนรางสูง แบบคานเดี่ยว คานคู่ และหนึ่งตะขอยก สองตะขอยก ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละพื้นที่ และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนให้ทำงานได้ถึง 6 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง)

      เครนเหนือศีรษะใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายของหนักในทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถยกและขนส่งสิ่งของได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบหลักของเครนเหนือศีรษะมีดังนี้

เครนเหนือศีรษะ

1. คานสะพาน (Bridge Girder): คานสะพานเป็นส่วนสำคัญ วางอยู่ในแนวนอนที่ทอดยาวตามความกว้างของพื้นที่ทำงาน รองรับส่วนประกอบอื่น ๆ และเคลื่อนที่ไปตามรางวิ่ง คานสะพานมักจะติดตั้งของระบบรถเข็นและรอก

2. รางวิ่ง (Runway Rails): เป็นการตั้งแนวนอนที่ให้การสนับสนุนและนำทางการเคลื่อนที่ของสะพาน สะพานเคลื่อนไปตามรางเหล่านี้ ทำให้ครอบคลุมความยาวทั้งหมดของพื้นที่ทำงาน

3. รถเข็น (Trolley Frame): เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ไปตามสะพาน ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของพร้อมบรรทุกด้านข้างได้ มีหน้าที่ในการยกและช่วยให้วางตำแหน่งโหลดได้อย่างแม่นยำขึ้น

4. รอก (Hoist): เป็นอุปกรณ์ส่วนสำคัญของเครนเหนือศีรษะที่ทำหน้าที่ยกและลดภาระ ติดตั้งอยู่บนรถเข็นและสามารถใช้งานได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือแบบแมนนวล (Manual) โดยประกอบด้วย มอเตอร์ ดรัม และตะขอยกหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

  • รอกเดี่ยวตายตัว (Fixed Pulley)
  • รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (Movable Pulley)
  • รอกพวง (Block Pulley)

5. คานข้าง (End Trucks): เป็นส่วนประกอบที่รองรับสะพานและช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ไปตามรางวิ่งได้ โดยทั่วไปแล้วคานข้างจะมีล้อที่เคลื่อนที่ไปตามรางวิ่ง

6. ศูนย์ควบคุม (Radio Controls): ทำหน้าที่กในการใช้ดป็นระบบสั่งการหรือควบคุม ซึ่งอาจรวมถึงระบบควบคุมทั่วไป (อุปกรณ์มือถือที่มีปุ่ม) ตัวควบคุมทางวิทยุ (อุปกรณ์ไร้สาย) และระบบควบคุมห้องโดยสาร (สถานีควบคุมที่อยู่ในห้องโดยสารบนเครน)

7. ระบบไฟฟ้า (Panel): ระบบไฟฟ้าของเครนเหนือศีรษะประกอบด้วยสายไฟ สวิตช์ รีเลย์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการทำงานของเครนและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเครน

8. เบรก (Brakes): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อควบคุมและหยุดการเคลื่อนที่ของเครนเหนือศีรษะ สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการวางตำแหน่งโหลดที่ปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น

9. ตะขอและอุปกรณ์ยึดสำหรับการยก (Hooks and Lifting Attachments): เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในยึดเพื่อการยกสิ่งของ เครนเหนือศีรษะอาจติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับการยกที่แตกต่างกัน เช่น แม่เหล็ก อุปกรณ์ยึด หรือสลิง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำหนักที่ยกหรือบรรทุก

10. โครงสร้างส่วนประกอบ (Structural Components): องค์ประกอบโครงสร้างต่าง ๆ เช่น คาน เสา และโครงถัก ให้การสนับสนุนและความมั่นคงแก่ระบบเครนเหนือศีรษะ ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยให้เครนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกและทำงานได้อย่างปลอดภัย

11. ระบบจ่ายไฟ (Power Supply System): เครนเหนือศีรษะใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานที่จำเป็นในการใช้งานมอเตอร์ ตัวควบคุม และส่วนประกอบไฟฟ้าอื่น ๆ ของระบบเครน

12. ชุดควบคุมแบบมีสาย (Pendent Control): เป็นอุปกรณ์ควบคุมชุด Overhead Crane ให้ทำงานตามคำสั่งที่ผู้ควบคุมใช้งาน เพื่อไปสั่งงานมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงาน ในการเคลื่อนที่ของเครนเหนือศีรษะเพื่อยกของ โดยมีทั้งแบบสายที่ต่อตรงกับชุดเครน หรือ ชุดไร้สายประเภท Remote Audio Console

13. ชุดขับเคลื่อนล้อ (Drive Unit): ชุดนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของเครนเหนือศีรษะในทุกมิติ โดยจะมีล้อวิ่งภายในรางและชุดหยุดเพื่อไม่ให้เครนตกราง

14. ลิมิตสวิตช์และเซ็นเซอร์ (Limit Switches and Sensors): เป็นความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันเครนเหนือศีรษะในการเคลื่อนที่เกินหรือชนกับสิ่งกีดขวาง ลิมิตสวิตช์และเซ็นเซอร์สามารถหยุดการทำงานของเครนได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานไม่ตรงตามเงื่อนไขบางประการ

     ส่วนประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบเครนเหนือศีรษะ ทั้งนี้การใช้งานจริง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการออกแบบสำหรับใช้งานโดยเฉพาะ และคุณลักษณะเฉพาะของเครนเหนือศีรษะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การใช้งาน ความสามารถในการรับน้ำหนัก และสภาพแวดล้อมที่จะใช้งาน

     บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด รับออกแบบเครน และติดตั้ง เครนโรงงาน เครนสนาม เครนโกดัง ตามหลักวิศวกรรมเพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบให้ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ควบคุมโดยวิศวกรผู้ชำนาญ พร้อมการทดสอบเดินระบบและแนะนำการใช้งานก่อนส่งมอบงาน พร้อมทั้งยังบริการหลังขาย

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
     Hotline 088-008-2300

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้: YONGHONG

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม