แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นทำให้มนุษย์ได้เกิดความคิดที่ลอกเรียนแบบธรรมชาติจนเกิดแหล่งกำหนดไฟฟ้า และเครื่องจักรอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แหล่งกำเนิดไฟฟ้า(power source) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1.ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เราสามารถพบเห็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้องและปรากฏการณ์นอกจากนี้ในช่วงเข้าหนาวในวันที่อากาศแห้ง เมื่อเราหวีผมนานๆ จะสังเกตได้เห็นว่าเส้นผมของเราจะไม่เรียบ แต่เหมือนกับหวีมีแรงดึงดูดเส้นผมของเราเวลาหวีผมจะเสียงจากเส้นผมดังคล้ายเสียงไฟฟ้าช็อต และอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ปลาไหลไฟฟ้า ชาวประมงจะคุ้นเคยดี เมื่อสัมผัสโดนตัวปลาไหลเราจะรู้สึกชาเหมือนโดนไฟฟ้าช็อต เป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสเป็นอย่างมาก ปรากฎการณ์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
สายฟ้า

(กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ)

2.ไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ไฟฟ้าที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี โดยการนำโลหะ 2 ชนิดที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น สังกะสีกับทองแดงจุ่มลงในสารละลาย โลหะทั้งสองจะทำปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกลและปั๊ม เป็นฝีมือที่มนุษย์สร้างขึ้น

ส่วน ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็กโดยวิธีการใช้ลวดตัวนำไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการนำสนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านลวดตัวนำอย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีนี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำนั้นกระแสที่ผลิตได้มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านั้นเอง

โดยระบบไฟฟ้ากระแสสลับสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟ 1 เฟส และระบบไฟ 3 เฟส

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Single phase) เป็นระบบไฟที่ใช้กันในบ้านเรือนทั่วไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ มีการจ่ายไฟที่เหมาะสมต่อหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ 1 เฟสจะให้แรงดันไฟฟ้าที่ 220-230 V

MITSUBISHI รุ่น SP QR Series

ในส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้ระบบไฟฟ้า1 เฟส ขอยกตัวอย่างเป็น MITSUBISHI รุ่น SP-QR Series เป็นแบบ Horizontal Type ที่มีขายึด ไฟ 1 Phase ชนิดธรรมดา แรงดันไฟ 220 V. ขนาดแรงม้าตั้งแต่ 1/4 HP – 1/2 HP มีความเร็วรอบ 1450 RPM ( 4P ) ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz. มอเตอร์ประสิทธิภาพ

ระบบไฟ 3 เฟส (Three phase) เป็นระบบไฟที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จะให้แรงดันไฟฟ้า 380 V

MITSUBISHI รุ่น SF QRV
ในส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟฟ้า3 เฟส ขอยกตัวอย่างเป็น MITSUBISHI รุ่น SF-QRV รุ่นใหม่สีดำ ปี 2021 แบบ Vertical Type หน้าแปลนยึด 3PHASE ชนิดหุ้มมิด แรงดันไฟ 380V ขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 10HP ความเร็วรอบ 1450RPM ( 4P ) , 2820RPM ( 2P ) และชนิดรอบช้า 950RPM ( 6P ) Totally Enclosed Fan Cooled Type, IP 55 Degrees of Protection ( Class F ) มอเตอร์เป็นแบบ IP55  (Ingress Protection) ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ถ้าหากสนใจสินค้านึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม ต้องนึกถึงบริษัทย่งฮงเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกตามต้องการ สามารถทักหาด้วยการแอด ID LINE ได้เลย

ไอดี