รอกสลิงมือโยก

รอกสลิงมือโยก (Hand Chain Hoist) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกของหนักหรือเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยใช้หลักการของเครื่องมือแขวน (hoist) ซึ่งมีระบบรอกและสลิงมือโยก (hand chain) เพื่อทำให้มีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการควบคุมการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักในทิศทางต่าง ๆ และที่สำคัญคือสามารถทำงานด้วยกำลังมือได้

ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า
Brand
Brand
รอกสลิงมือโยก REX MW Series
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน