เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas Low NOx Class 3 TECNOPRESS Low NOx LX60-RX75

เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas Low NOx Class 3 TECNOPRESS Low NOx LX60-RX75 เป็นเครื่องพ่นไฟประเภท Class 2 ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับก๊าซธรรมชาติ (NG) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนสูง ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มาพร้อมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และแม่นยำ เครื่องพ่นไฟรุ่นนี้ยังมีเทคโนโลยี Low NOx ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

Facebook
Twitter
Email
Print

เครื่องพ่นไฟ Gas Burners C I B Unigas Low NOx Class 3 TECNOPRESS Low NOx LX60-RX75

he low NOx TECNOPRESS series represents the average output range. This series is the result of the CIB UNIGAS great experience in projects involving outputs up to 1800 kW, and is characterised for simple mechanical or electronic adjusting procedure and simple maintenance, thanks to the optimised components positiong. The combustion head is designed in order to reduce the polluting emissions to the minimum. It is very simple to adjust and provided with a graduated index that shows its position. The synopitc panel is provided with signalling LEDs showing each operating stage of the burner, in order to make the operator surveying easier.

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Gas flow [min, Smᶾ/h] Gas flow [max, Smᶾ/h] Gas pressure [max, mbar] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
LX60 M-.AB.S.xx.A.0.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.L.xx.A.0.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.S.xx.A.0.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.L.xx.A.0.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.S.xx.A.0.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.L.xx.A.0.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.0.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.0.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.0.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.0.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.0.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.0.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.0.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.0.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.0.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.0.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.0.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.0.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.S.xx.A.1.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.L.xx.A.1.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.S.xx.A.1.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.L.xx.A.1.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.S.xx.A.1.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.AB.L.xx.A.1.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.1.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.1.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.1.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.1.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.1.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.1.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.1.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.1.40 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.1.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.1.50 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.1.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.1.65 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 165 720 17.5 76 360 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40
LX60 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 165 720 17.5 76 500 400 3Nac 50 1.6 1.1 0.5 IP40

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Gas flow [min, Smᶾ/h] Gas flow [max, Smᶾ/h] Gas pressure [max, mbar] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
LX65 M-.AB.S.xx.A.0.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.L.xx.A.0.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.S.xx.A.0.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.L.xx.A.0.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.S.xx.A.0.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.L.xx.A.0.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.0.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.0.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.0.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.0.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.0.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.0.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.0.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.0.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.0.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.0.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.0.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.0.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.S.xx.A.1.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.L.xx.A.1.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.S.xx.A.1.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.L.xx.A.1.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.S.xx.A.1.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.AB.L.xx.A.1.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.1.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.1.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.1.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.1.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.1.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.1.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.1.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.1.40 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.1.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.1.50 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.1.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.1.65 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 245 760 26 80 360 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40
LX65 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 245 760 26 80 500 400 3Nac 50 2 1.5 0.5 IP40

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Gas flow [min, Smᶾ/h] Gas flow [max, Smᶾ/h] Gas pressure [max, mbar] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
LX72 M-.AB.S.xx.A.0.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.L.xx.A.0.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.S.xx.A.0.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.L.xx.A.0.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.S.xx.A.0.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.L.xx.A.0.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.0.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.0.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.0.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.0.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.0.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.0.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.0.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.0.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.0.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.0.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.0.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.0.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.S.xx.A.1.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.L.xx.A.1.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.S.xx.A.1.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.L.xx.A.1.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.S.xx.A.1.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.AB.L.xx.A.1.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.1.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.1.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.1.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.1.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.1.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.1.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.1.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.1.50 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.1.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.1.65 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.1.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.1.80 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.PR.L.xx.A.1.80.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 241 1040 26 110 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
LX72 M-.MD.L.xx.A.1.80.EA 241 1040 26 110 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Gas flow [min, Smᶾ/h] Gas flow [max, Smᶾ/h] Gas pressure [max, mbar] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
RX75R M-.PR.S.xx.A.0.40 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.L.xx.A.0.40 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.S.xx.A.0.50 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.L.xx.A.0.50 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.S.xx.A.0.65 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.L.xx.A.0.65 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.S.xx.A.0.40 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.L.xx.A.0.40 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.S.xx.A.0.50 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.L.xx.A.0.50 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.S.xx.A.0.65 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.L.xx.A.0.65 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 270 1200 29 127 360 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40
RX75R M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 270 1200 29 127 500 400 3Nac 50 2.7 2.2 0.5 IP40

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Gas flow [min, Smᶾ/h] Gas flow [max, Smᶾ/h] Gas pressure [max, mbar] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
RX75 M-.AB.S.xx.A.1.50 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.AB.L.xx.A.1.50 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.AB.S.xx.A.1.65 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.AB.L.xx.A.1.65 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.AB.S.xx.A.1.80 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.AB.L.xx.A.1.80 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.S.xx.A.1.50 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.L.xx.A.1.50 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.S.xx.A.1.65 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.L.xx.A.1.65 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.S.xx.A.1.80 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.L.xx.A.1.80 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.S.xx.A.1.50 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.L.xx.A.1.50 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.S.xx.A.1.65 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.L.xx.A.1.65 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.S.xx.A.1.80 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.L.xx.A.1.80 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.PR.L.xx.A.1.80.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 290 1900 31 201 360 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40
RX75 M-.MD.L.xx.A.1.80.EA 290 1900 31 201 500 400 3Nac 50 3.5 3 0.5 IP40

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas Low NOx Class 3 TECNOPRESS Low NOx LX60-RX75”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden