เครื่องพ่นไฟ Class 2 and Class 3 C I B Unigas NOVANTA – TP TP90A-TP93A

เครื่องพ่นไฟ Class 2 and Class 3 C I B Unigas NOVANTA – TP TP90A-TP93A เป็นเครื่องพ่นไฟที่ออกแบบมาเพื่อให้มีขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน มีความสามารถในการเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับใช้กับน้ำมันหล่นหรือน้ำมันเบนซิน มีการควบคุมการเผาไหม้ที่แม่นยำและเป็นไปอย่างเรียบวิธี รุ่น TP90A-TP93A นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการเครื่องพ่นไฟขนาดเล็ก

Facebook
Twitter
Email
Print

เครื่องพ่นไฟ Industrial Gas Burners Class 2 and Class 3 C I B Unigas NOVANTA – TP TP90A-TP93A

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Gas flow [min, Smᶾ/h] Gas flow [max, Smᶾ/h] Gas pressure [max, mbar] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.50 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.65 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.80 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.100 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.50 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.65 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.80 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.100 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.PR.S.xx.A.1.100.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.100.EA 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP90A M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 320 2300 34 243 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.PR.S.xx.A.1.100.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.100.EA 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP91A M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 2670 51 283 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.PR.S.xx.A.1.100.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.100.EA 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP92A M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 3050 51 323 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.PR.S.xx.A.1.100.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.100.EA 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40
TP93A M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 550 4100 58 434 500 400 3Nac 50 0.5 0.5 IP40

 

NOVANTA TP TP90A TP93A Dimension

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องพ่นไฟ Class 2 and Class 3 C I B Unigas NOVANTA – TP TP90A-TP93A”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden