ก้ามปูโซ่ผ่าน

ก้ามปูโซ่ผ่าน Chain Guide Set ผลิตมาจากเหล็กหล่อที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นแผ่น สามารถช่วยในการลดแรงเสียดทานได้

Facebook
Twitter
Email
Print

ก้ามปูโซ่ผ่าน Chain Guide Set

ก้ามปูโซ่ผ่าน Chain Guide Set ผลิตมาจากเหล็กหล่อ คุณภาพดี ผ่านการ Machining เพื่อให้ได้ขนาดและมีผิวที่เรียบ สามารถช่วยในการลดแรงเสียดทาน เนื่องจากมีพื้นที่ช่องว่าง เพื่อให้โซ่ไหลผ่านได้อย่างง่ายมากขึ้น  ก้ามปูโซ่ผ่านเป็นอะไหล่ที่อยู่ด้านในของตัว รอก เป็นตัวที่ช่วยในการใช้ ลำเลียงโซ่ ให้โซ่อยู่ในแนวระดับเดียวกันทั้งเส้น เป็นตัวจัดเรียงไม่ให้โซ่เกิดการพันกัน ซึ่งก้ามปูโซ่ผ่านจะเป็นตัวช่วยกดโซ่เอาไว้เพื่อให้ติดกับ แกนเฟืองพาโซ่ เพราะหากไม่มีก้ามปูโซ่ผ่านจะทำให้แกนเฟืองพาโซ่ชำรุดได้

ก้ามปูโซ่ผ่าน

ก้ามปูโซ่ผ่าน Chain Guide Set

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden