สวิตช์ DPM

สวิตช์ DPM สวิตช์เบรค Control Break คือ อุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมหรือเป็นตัวสวิตช์ที่คอยสั่งในระบบของการเบรคของรอก เพื่อให้ระบบเบรคมีการตอบสนองได้รวดเร็วมากขึ้น

Facebook
Twitter
Email
Print

สวิตช์ DPM หรือ Control Break

สวิตช์ DPM สวิตช์เบรค หรือ Control Break คือ อุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมหรือเป็นตัวสวิตช์ที่คอยสั่งให้ระบบการเบรคของ รอก (Hoist) เพื่อให้ระบบเบรคมีการตอบสนองได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสวิตช์ DPM จะอยู่ในตัวรอกจะมีสายไฟที่นำไปต่อประกอบกับระบบ ต้องระวังห้ามไม่ให้เข้าน้ำ น้ำมันเข้าไปสวิตช์ DPM เพื่อป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย

 

สวิตช์ DPM          สวิตช์ DPM 1

สวิตช์ DPM หรือ Control Break

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden