รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES With Motorized trolley type

รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES พร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า เป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 4 รุ่น ได้แก่ MHE-5,MTE-5,MTET-5,MCE-5 ขนาดน้ำหนักยก 0.5-20 tons

5 out of 5 based on 7 customer ratings
(7 customer reviews)
Facebook
Twitter
Email
Print

รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES With Motorized trolley type

รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES แบบ 4 ทิศทาง

คุณสมบัติ NICHI MH-5 SERIES With Motorized trolley type

รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES แบบ 4 ทิศทาง

  • สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้าชนิดความถี่สูง ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม
  • สามารถใช้งานได้หลายประเภทอุตสาหกรรม ปรับเปลี่ยนความเร็วได้อย่างเหมาะสมสำหรับกับงานที่ต้องการความแม่นยำในการยก
  • พัฒนาขึ้นเพื่อความแม่นยำในการยกเหมาะกับลักษณะงานแบบวางตำแหน่ง,มีระบบ 1-4 และ 2 สปรีดให้เลือกใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
  • ขาแขวนรอกไฟฟ้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ติดตั้งขาแขวนรอกไฟฟ้ามาจากโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • สามารถใช้ไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 220 โวลต์ได้ สะดวกกับการใช้งานด้วยไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ (เฉพาะรุ่น MCE-5)
  • ตัวรอกใช้งานง่ายและสามารถต่อไฟเข้าได้หลายแบบ รุ่น MCE-5 ตัวมอเตอร์มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ สามารถใช้ได้กับลักษณะงานหลายประเภท เช่น งานในโรงงานไม้ งานเกษตรกรรม และบ้านพักอาศัย

 ตารางสเปค

รอกโซ่ไฟฟ้า 1 สปีดพร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า 1 สปีด NICHI MHE-5 SERIES แบบ 4 ทิศ

รุ่น กำลังยก ระยะยก มอเตอร์รอก(กิโลวัตต์) ความเร็วยก มอเตอร์ ความเร็ววิ่ง (เมตร/วินาที) ความกว้าง น้ำหนัก น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) ความยาว ความยาว
(ตัน) (เมตร) (เมตร/นาที) ขาแขวน I-beams (กิโลกรัม) สายไฟ สายรีโมต
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz (กิโลวัตต์) 50Hz 60Hz b(มิลลิเมตร) (เมตร) (เมตร)
MHE5005 0.5 4 0.83 1 8.6 10 0.2 0.333 0.4 75,100,125 84 0.7 10 4
MHE5010 1 1.17 1.4 6.2 7.3 【0.167】 【0.200】 86 0.9
MHE5020 2 2.5 3 6.7 7.9 0.4 100,125,150 153 2.3
MHE5030 3 4.4 5.2 172 3.5
MHE5050 5 2.6 3.1 0.75 125,150,175 219 13.5
【0.4】
MHE5075 7.5 1.7 2.1 0.75 0.167 0.2 150,175 290 30 4.3
MHE5100S 10(one hoist type) 1.3 1.6 310 37
MHE5100W 10(two hoists type) 2.5×2 3.0×2 2.6 3.1 400
MHE5150 15 1.7 2.1 0.75×2 175 575 77
MHE5200 20 1.3 1.6 725 110

ตารางสเปค

รอกโซ่ไฟฟ้า 2 สปีดพร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า 1 สปีด NICHI MTE-5 SERIES แบบ 4 ทิศ

รุ่น กำลังยก ระยะยก มอเตอร์รอก(กิโลวัตต์) ความเร็วยก(เมตร/นาที) มอเตอร์ ความเร็ววิ่ง (เมตร/วินาที) ความกว้าง น้ำหนัก น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) ความยาว ความยาว
(ตัน) (เมตร) ความเร็วสูง ความเร็วต่ำ ความเร็วสูง ความเร็วต่ำ ขาแขวน I-beams (กิโลกรัม) สายไฟ สายรีโมต
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz (กิโลวัตต์) 50Hz 60Hz b(มิลลิเมตร) (เมตร) (เมตร)
MTE5005 0.5 4 0.83 1 0.21 0.25 8 9.4 1.9 2.2 0.2 20 24 75,100,125 86 0.7 10 3.6
MTE5010 1 4.3 5 1 1.2 【10】 【12】 88 0.9
MTE5020 2 1.83 2.2 0.46 0.55 4.8 5.6 1.2 1.4 0.4 100,125,150 156 2.3 3.8
MTE5025 2.5 3.8 4.4 1 1.1 175 3.5
MTE5050 5 1.9 2.2 0.5 0.6 0.75 125,150,175 222 13.5
【0.4】

ตารางสเปค

รอกโซ่ไฟฟ้า2สปีดพร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า2สปีด NICHI MTET-5 SERIES แบบ 4 ทิศ

รุ่น กำลังยก ระยะยก มอเตอร์รอก(กิโลวัตต์) ความเร็วยก(เมตร/นาที) มอเตอร์ขาแขวน(กิโลวัตต์) ความเร็ววิ่ง (เมตร/วินาที) ความกว้าง น้ำหนัก น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) ความยาว ความยาว
(ตัน) (เมตร) ความเร็วสูง ความเร็วต่ำ ความเร็วสูง ความเร็วต่ำ ความเร็วสูง ความเร็วต่ำ ความเร็วสูง ความเร็วต่ำ I-beams (กิโลกรัม) สายไฟ สายรีโมต
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz b(มิลลิเมตร) (เมตร) (เมตร)
MTET5005 0.5 4 0.83 1 0.21 0.25 8 9.4 1.9 2.2 0.2 0.07 0.333 0.4 0.108 0.133 75,100,125 96 0.7 10 3.6
MTET5010 1 4.3 5 1 1.2 97 0.9
MTET5020 2 1.83 2.2 0.46 0.55 4.8 5.6 1.2 1.4 0.4 0.14 100,125,150 168 2.3 3.8
MTET5025 2.5 3.8 4.4 1 1.1 190 3.5
MTET5050 5 1.9 2.2 0.5 0.6 0.167 0.2 0.055 0.0667 125,150,175 240 13.5

ตารางสเปค

รอกโซ่ไฟฟ้า1สปีด ไฟฟ้า 1 เฟสพร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า1สปีด NICHI MCE-5 SERIES แบบ 4 ทิศ

รุ่น กำลังยก ระยะยก มอเตอร์รอก ความเร็วยก(เมตร/นาที) มอเตอร์ ความเร็ววิ่ง (เมตร/วินาที) ความกว้าง น้ำหนัก น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) ความยาว ความยาว
(ตัน) (เมตร) (กิโลวัตต์) ขาแขวน I-beams (กิโลกรัม) สายไฟ สายรีโมต
50Hz 60Hz (กิโลวัตต์) 50Hz 60Hz b(มิลลิเมตร) (เมตร) (เมตร)
MCE5005 0.5 4 0.62 5.4 6.4 0.09 10 12 7.5E+07 83 0.7 10 4
MCE5010 1 2.7 3.2 0.9

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden