ปั๊มหอยโข่ง EBARA LPS Series

SPECIFICATIONS DATA

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA LPS 25 / 25 1″ x 1″ 20 – 70 8 – 12 0.3 3P 380V
EBARA LPS 32 / 25 1 1/4″ x 1 1/4″ 40 – 150 3 – 10 0.3 3P 380V
EBARA LPS 32 / 40 1 1/4″ x 1 1/4″ 40 – 150 7 – 14 0.5 3P 380V
EBARA LPS 40 / 40 1 1/2″ x 1 1/2″ 70 – 200 4 – 11 0.5 3P 380V
EBARA LPS 40 / 75 1 1/2″ x 1 1/2″ 70 – 200 10 – 16 1 3P 380V
EBARA LPS 50 / 40 2″ x 2″ 120 – 320 3 – 9 0.5 3P 380V
EBARA LPS 50 / 75 2″ x 2″ 120 – 400 8 – 13 1 3P 380V
EBARA LPS 50 / 150 2″ x 2″ 120 – 400 13 – 19 2 3P 380V
EBARA LPS 25 / 25 1″ x 1″ 20 – 70 8 – 12 0.3 3P 380V
EBARA LPS 32 / 25 M 1 1/4″ x 1 1/4″ 40 – 150 3 – 10 0.3 2P 220V
EBARA LPS 32 / 40 M 1 1/4″ x 1 1/4″ 40 – 150 7 – 14 0.5 2P 220V
EBARA LPS 40 / 40 M 1 1/2″ x 1 1/2″ 70 – 200 4 – 11 0.5 2P 220V
EBARA LPS 40 / 75 M 1 1/2″ x 1 1/2″ 70 – 200 10 – 16 1 2P 220V
EBARA LPS 50 / 40 M 2″ x 2″ 120 – 320 3 – 9 0.5 2P 220V
EBARA LPS 50 / 75 M 2″ x 2″ 120 – 400 8 – 13 1 2P 220V

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden