ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAWAMOTO FS Series

ปั๊มน้ำหอยโข่ง หรือ เครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง KAWAMOTO FS Series เหมาะสำหรับใช้ในหลายๆ งาน เช่น ชลประทาน, โรงงานอุตสาหกรรม, งานสำหรับอาคารที่พักอาศัย, งานเกี่ยวกับโยธา, งานสำหรับธุรกิจเลี้ยงปลา และ งานประปาและรับบส่งน้ำอื่น ๆ

โครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ self-priming ไม่จำเป็นต้องติดตั้งฟลุตวาล์วและยังสามารถล่อน้ำได้ง่าย มีประสิทธิภาพและสมรรถนะในการดูดน้ำสูง และสามารถซ่อมบำรุงและตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากโครงสร้างเป็นแบบ back pull out และใช้ Mechanical seal ที่สามารถเลือกใช้งานได้ในขนาดท่อตั้งแต่ 50-100 มม.

Facebook
Twitter
Email
Print

FS SERIES

เครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง KAWAMOTO  รุ่น FS(4)-M / FS-F / FSR-F

การใช้งาน

 • ชลประทาน
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • งานสำหรับอาคารที่พักอาศัย
 • งานเกี่ยวกับโยธา
 • งานสำหรับธุรกิจเลี้ยงปลา
 • งานประปาและรับบส่งน้ำอื่น ๆ

ลักษณะ

 • โครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ self-priming ไม่จำเป็นต้องติดตั้งฟลุตวาล์วและยังสามารถล่อน้ำได้ง่าย
 • มีประสิทธิภาพและสมรรถนะในการดูดน้ำสูง
 • สามารถซ่อมบำรุงและตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากโครงสร้างเป็นแบบ back pull out
 •  Mechanical seal สามารถเลือกใช้งานได้ ในขนาดท่อตั้งแต่ 50-100 mm.

ข้อมูลจำเพาะ

Type FS(4)-M FS-F FSR-F
Rotation Clockwise Clockwise Counterclockwise
Liquid Kind Clean water and waste water
Temperature OT ~ 40°C
Material Casing Cast iron
Impeller Cast iron
Shaft SUS403
Shaft sealing Gland packing (Non asbestos)

ประสิทธิภาพในการดูด

Liquid temperature 20 °C

Bore (mm) FS(4)-M (m) FS-F (m) FSR-F (m)
25 3 3 -
32 5 5 *1 -
40 6 6 *2 -
50 6 6 6
65 6 6 6
80 6 6 6
100 6 6 6
125 6 6 -
150 6 6 -
200 4 4 -

*1 3.5m when 1,450 rpm , *2 5.5m when 1,450 rpm

อุปกรณ์

Type FS(4)-M FS-F FSR-F
Motor    
Shaft coupling    
Coupling guard    
Base    
Flange (discharge)
Suction checkvalve
Strainer

If you need these model with coupling, please ask us before.

LOCAL ASSEMBLING

FS(4)-M, FS-F FSR

Type FS and FS-F rotate clockwise. Use shaft
couplings when connection pumps directory with
counterclockwise motor (engine). See that shafts
of pump and motor (engine) are accurately aligned.
If this alignment is done improperly, pump will
vibrate abnormally orgenerate unusual sound,
resulting in a shorter life of pump or motor(engine).

LOCAL ASSEMBLING FS4 M FS F

Type FSR rotates counterclockwise. Drive it by an
engine or motor using belt when driver rotates
counterclockwise.

LOCAL ASSEMBLING FSR

รุ่น FS(4)-M

เครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง KAWAMOTO ( Self Priming Pump KAWAMOTO )

รหัสรุ่น

ข้อมูลจำเพาะสำรอง

FS-505-M0.75 / FS-655-M1.5 / FS-805-M2.2 / FS-1005-M3.7
These only 4 models, you can change mechanical seal type or grand packing type.

กราฟสมรรถนะการทำงาน

No. Bore (mm) Model Motor Performance
Capacity (m/min) Total head (m) Capacity (m!/min) Total head (m) Capacity (nr/min) Total head (m)
kW Phase
1 25 FS4-255-M0.2S2 0.2 1 0.04 3.8 0.05 3.2 0.06 2.8
2 F54-255-MN0.2T 0.2 3 0.04 3.8 0.05 3.2 0.06 2.8
3 32 FS4-325-M0.2S2 0.2 1 0.06 5.5 0.08 5.0 0.10 4.0
4 FS4-325-MN0.2T 0.2 3 0.06 5.5 0.08 5.0 0.10 4.0
5 40 FS4-405-M0.4S2 0.4 1 0.10 8.0 0.14 7.0 0.20 5.2
6 FS4-405-MN0.4T 0.4 3 0.10 8.0 0.14 7.0 0.20 5.2
7 50 FS505G4ME0.75 0.75 3 0.16 10.5 0.22 9.5 0.32 7.5
8 F5505M4ME0.75 *1 0.75 3 0.16 10.5 0.22 9.5 0.32 7.5
9 65 F5655G4ME1.5 1.5 3 0.25 11.8 0.36 10.5 0.50 8.5
10 FS655M4ME1.5 *1 1.5 3 0.25 11.8 0.36 10.5 0.50 8.5
11 80 FS805G4ME2.2 2.2 3 0.40 13.5 0.56 12.0 0.80 8.2
12 FS805M4ME2.2 *1 2.2 3 0.40 13.5 0.56 12.0 0.80 8.2
13 100 FS1005G4ME3.7 3.7 3 0.63 14.5 0.90 12.5 1.25 9.2
14 FS1005M4ME3.7 *1 3.7 3 0.63 14.5 0.90 12.5 1.25 9.2
15 125 FS1255G4ME5.5 5.5 3 1.00 13.2 1.40 11.5 2.00 7.8
16 150 FS1505G4ME7.5 7.5 3 1.60 13.2 2.24 11.2 3.15 6.0

รุ่น FS-F

เครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง KAWAMOTO ( Self Priming Pump KAWAMOTO )

Self Priming Pump KAWAMOTO FS Series FS-F Model

รหัสรุ่น

กราฟสมรรถนะการทำงาน

Power Performance
No. Bore (mm) Model rpm PS Capacity (m3/min) Total head (m) Capacity (m3/min) Total head 4.5(m) Capacity (m3/min) Total head (m)
1 25 FS25-F 1,450 0.25 0.04 3.5 0.05 3.2 0.063 2.5
2 1,750 0.25 0.045 5.5 0.063 4.5 0.09 2.8
3 32 FS32-F 1,450 0.25 0.063 5.5 0.08 5 0.1 4.2
4 1,750 0.5 0.071 8.8 0.1 7.2 0.14 5
5 40 FS40-F 1,450 0.5 0.1 8 0.14 7.2 0.2 5.2
6 1,750 1 0.11 12.2 0.16 11.2 0.22 9.2
7 1,400 1 0.16 9.5 0.22 8.8 0.32 6.8
8 50 FS50-F 1,770 2 0.18 15.8 0.25 14.8 0.36 12.2
9 2,050 3 0.2 21 0.28 19.8 0.4 17
10 1,500 2 0.25 12.2 0.36 11.2 0.5 9.2
11 65 FS65-F 1,750 3 0.28 17.2 0.4 15.5 0.56 12.8
12 2,100 5 0.32 24.8 0.45 23 0.63 19.8
13 1,450 3 0.4 13.2 0.56 12 0.8 8
14 80 FS80-F 1,750 5 0.45 20 0.63 18.2 0.9 13.8
15 2,000 7.5 0.5 26 0.71 23.5 1 18
16 1,450 5 0.63 14.2 0.9 12.5 1.25 9.5
17 100 FS100-F 1,750 7.5 0.71 21.5 1 19.5 1.4 15.5
18 1,900 10 0.8 25.2 1.12 22.5 1.6 17
19 1,450 7.5 1 12.8 1.4 11.2 2 7.5
20 125 FS125-F 1,750 10 1.12 19 1.6 17 2.24 12.5
21 1,950 15 1.25 23.5 1.8 21 2.5 15.5
22 1,450 10 1.6 13.2 2.24 11 3.15 5.8
23 150 FS150-F 1,750 15 1.8 20.2 2.5 17.2 3.55 10.8
24 1,950 20 2 24.2 2.8 21.2 4 12.5
25 1,450 15 2.5 11.2 3.5 8.8 5 3.5
26 200 FS200-F 1,750 20 2.8 17 4 14 5.6 7.2
27 2,000 30 3.15 22.2 4.5 18.5 6.3 10

รุ่น FSR-F

เครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง KAWAMOTO ( Self Priming Pump KAWAMOTO )

Self Priming Pump KAWAMOTO FS Series FSR-F Model

รหัสรุ่น

model FSR-F

กราฟสมรรถนะการทำงาน

Curve FSR-F
No. Bore (mm) Model rpm Power Performance
PS Capacity (m3/min) Total head (m) Capacity (m3/min) Total head 4.5(m) Capacity (m3/min) Total head (m)
1 50 FSR50-F 1,750 1 0.16 9.5 0.22 8.5 0.32 6.2
2 2,250 2 0.18 16 0.25 15 0.36 12.2
3 2,600 3 0.2 21.5 0.28 20.2 0.4 17
4 65 FSR65-F 1,750 2 0.25 11.8 0.36 10.5 0.5 8.2
5 2,050 3 0.28 16.2 0.4 14.8 0.56 11.8
6 2,450 5 0.32 23.5 0.45 21.8 0.63 18
7 80 FSR80-F 1,750 3 0.4 12.5 0.56 11.2 0.8 8.2
8 2,100 5 0.45 18 0.63 16.5 0.9 12.8
9 2,350 7.5 0.5 22.8 0.71 20.8 1 16.2
10 100 F5R100-F 1,750 5 0.63 16.5 0.9 15 1.25 11
11 2,000 7.5 0.71 22 1 20 1.4 15
12 2,200 10 0.8 26.5 1.12 24 1.6 17

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

 • Hidden