บริษัท ย่งฮง(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมสินค้าปั๊มน้ำบาดาล ยี่ห้อ Super Hurricane ยี่ห้อ Speed และยี่ห้อ Stage โดยมีตัวแทนจำหน่าย ร่วมกับบริษัท แฟรงคลิน อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ปั๊มบาดาล และการเลือกปั๊มน้ำบาดาลให้เหมาะกับการใช้งาน และบ่อบาดาล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะความรู้ของบุคคลากรทุกส่วน ได้ทำความรู้จักสินค้า โดยให้บุคลากรสามารถแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างของแต่ละขนาด , การเลือกสินค้าไปใช้งานอย่างเหมาะสม , ปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการทำงาน และระบบการใช้งานต่างๆ

Submersible Pump1
Submersible Pump2
Submersible Pump3
Submersible Pump4
Submersible Pump5
Submersible Pump6

          บริษัท ย่งฮง(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมที่จะพัฒนาทักษะการทำงานและการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดที่จะพัฒนาบุคคากร ทั้งด้านการบริการ การให้คำปรึกษา การแนะนำสินค้าต่างๆ กับคุณลูกค้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เราจะรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป