การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก

การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก

ทำไมต้องมี การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก (waste water treatment) ก็เพราะในปัจจุบัน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มักจะต้องพบกับปัญหาน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร โดยเฉลี่ยมีค่าบีโอดีอยู่ในช่วง 1,500 – 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร หรือหากไม่ทำการเก็บกวาดมูลสุกรออกก่อน ค่าบีโอดีอาจจะสูงถึง 7,000 – 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งส่งผลเสียให้เกิด กลิ่นที่รุนแรง มีระยะเวลาในการเก็บรักษาของเสียที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติที่น้อย ทำให้ฟาร์มต้องสูบและทำความสะอาดแหล่งน้ำเสีย บ่อยครั้งขึ้น อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าหากมีวิธีการรับมือที่ดีและเหมาะสม ก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในระยะยาว วันนี้แอด จึงขอนำเอาบทความนี้ มาแบ่งปันให้ได้อ่านกันค่ะ

น้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรมาจากที่ไหน

          แหล่งที่มาหลัก ๆ ของน้ำเสียในฟาร์มสุกร ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ น้ำที่มาจากการล้างทำความสะอาดในโรงเรือน เนื่องจากเป็นน้ำที่มาจากการกวาดล้างมูลและปัสสาวะของสุกรมาด้วย ซึ่งในบทความนี้ ขอแนะนำให้ ควรแยกและเก็บกวาดมูลสุกรให้เสร็จเสียก่อน จึงค่อยฉีดน้ำล้างโรงเรือน และรางรับน้ำเสีย เพื่อลดมูลสุกรเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

วิธีการบำบัดน้ำเสีย 

กระบวนการที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย จะเป็นระบบที่เรียกว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกรอะ – ถังกรองไร้อากาศ สามารถจัดการน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการบำบัดทางกายภาพ และชีวภาพ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ถังแยกตะกอนหนัก เป็นถังสำหรับตกตะกอนมูลสุกรเบื้องต้นช่วยให้มูลสุกรจมสู่ก้นถัง โดยหมั่นกวาดตะกอนที่ลอย และตักตะกอนก้นถังอย่างสม่ำเสมอ
2. ถังเกรอะ เป็นถังที่ตกตะกอนหนักที่หลุดจากถังแรก โดยในถังนี้ต้องหมั่นกวาดตะกอนที่ลอยทิ้งอย่างสม่ำเสมอ และควรลอกตะกอนก้นถังเกระทุกสัปดาห์
3. ถังกรองไร้อากาศ มีตัวกลางจุลินทรีย์ยึดเกราะ และตัวจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายความสกปรกจากน้ำเสีย
4. บ่อผึ่ง เป็นบ่อพักน้ำให้ได้รับออกซิเจนจากส่าหน่ายและพืชบนผิวน้ำหน้าบ่อและในกระบวนการบำบัดน้ำเสียก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการสูบจ่ายน้ำเสียอย่าง เครื่องสูบน้ำเสีย เพื่อทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียที่ถูกส่งออกมาจากฟาร์ม ก่อนจะสูบออกจ่ายออกไปยังที่อื่น ในบทความนี้ เราจะขอแนะนำ เครื่องสูบน้ำเสีย TSURUMI ปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มจากญี่ปุ่น ที่มีหลากหลายใบพัดในเลือกใช้ตามขนาดตะกอนในน้ำเสีย และ เครื่องสูบน้ำเสีย KIRA ปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มจากญี่ปุ่น ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นตัวเรือนเคลือบด้วยสาร EPOXY ทำให้ไม่เกิดสนิม และอีกหนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงตัวจุลินทรีย์ไว้เพื่อย่อยสลายความสกปรกจากน้ำเสีย  ก็คือ เครื่องเติมอากาศ KIRA ที่มีให้เลือกให้ใช้งานทั้งแบบ Aerator และ Ejector

ประโยชน์ของการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร

          ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการบำบัดน้ำเสีย ก็คือ ด้านของสิ่งแวดล้อม เพราะจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มและสังคมชุมชนได้ เช่น ช่วยลดกลิ่นเหม็นจากของเสียและน้ำเสีย ไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องของกลิ่นรบกวน การหยุดเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์ของแมลงวัน หรือการตัดวงจรชีวิตของแมลงวัน ทำให้ปริมาณของแมลงวันลดลงได้ ภายในฟาร์ม ส่วนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถนำมาใช้หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดโรงเรือนหรือใช้ในการเพาะปลูกต่อได้
สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม