ระบบบำบัดน้ำเสีย ( Wastewater Treatment Plant ) คือ กระบวนการที่ต้องกำจัดหรือต้องทำลายตะกอน รวมถึงสิ่งที่ปนเปื้อนใน น้ำเสีย ให้เหลือน้อยที่สุดไปจนถึงไม่มีตะกอนสิ่งปนเปื้อนอยู่เลย โดยขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียจะต้องได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ก่อนที่จะปล่อยน้ำสะอาดที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แม่น้ำ ลำคลองหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ต่อไป เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง การบำบัดน้ำเสียจึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งโดยทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เรายินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง

กลุ่มสินค้าระบบบำบัดน้ำเสีย

อุปกรณ์เติมอากาศ

ปั๊มน้ำ
(ที่ใช้กับน้ำมีตะกอน)

ปั๊มน้ำ
(ที่ใช้กับน้ำไม่มีตะกอน)

ติดต่อฝ่ายขาย
Line ID : @yonghongth
QR yonghongth