Why pig farms Must have a farm fan 450x450 1

การเลี้ยงสุกรในฟาร์ม ทำไมต้องมีพัดลมฟาร์ม

การเลี้ยงสุกร (Pig farming) หรือเพาะพันธุ์หมูให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้น สิ่งต้องคำนึงอยู่เสมอก็คือ ความเป็นอยู่ของหมูอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี สามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติ หมูมีสุขภาพที่แข็งแรง จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากหมู ตามความความต้องการของผู้บริโภค แต่หากต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ก็อาจจะส่งผลให้หมูเกิดความเครียดและล้มป่วยได้ ดังตัวอย่างเช่น พัดลมฟาร์ม จะเป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แต่จะช่วยได้อย่างไร ติดตามอ่านต่อได้ ในบทความนี้

อากาศที่ร้อนส่งผลต่อสุกรอย่างไร

เมื่อสุกรหรือหมูได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น อาการเบื้องต้นของหมู จะพยายามเคลื่อนไหวตัวเองน้อยลงและอ้าปากหายใจหอบ  เพื่อระบายความร้อนในร่างกาย และมีความต้องกินน้ำเพิ่มมากขึ้น และกินอาหารลดน้อยลง และส่งผลให้เกิดโรคง่ายขึ้น เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ก็ทำให้หมูไม่เจริญเติบโต หรือ ตายลงไป ส่งผลให้สามารถผลิตหมูได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ต้องหาวิธีการช่วยคลายร้อน ให้หมูไม่เกิดความเครียด กินอาหารได้ปกติ และลดจำนวนการตายของหมู ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่สามารถช่วยได้ก็คือ การใช้พัดลมฟาร์ม

PIG FARM 3 481x360 1

ขอบคุณภาพ : www.mgronline.com

PIG FARM 1

ขอบคุณภาพ : Kasetmodern.wordpress.com

พัดลมฟาร์มกับ การเลี้ยงสุกร

พัดลมฟาร์ม (Industrial Propeller Fan) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการนำมาติดตั้งในโรงเรือนแบบระบบปิด เพราะเป็นโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้ทีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมได้ โดยหน้าที่หลักๆ ของพัดลมฟาร์มจะทำหน้าที่ระบายอากาศและเพิ่มความเร็วลมในพื้นที่ฟาร์มเลี้ยง ช่วยเพิ่มให้อากาศมีการไหลเวียนและช่วยพาความร้อน และความชื้นที่สะสมอยู่ในบริเวณนั้นออกไป ทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นลดลง ทำให้ร่างกายของหมูมีความรู้สึกเย็นไม่เกิดความเครียดจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง และนอกเหนือจากการใช้พัดลมฟาร์มแล้ว บางโรงเรือนของฟาร์มเลี้ยงสุกร ก็มีการติดตั้ง Cooling Pad (แผ่นระเหยน้ำ) เพิ่มเติม หรือที่เรียกว่า ระบบ EVAP มาใช้ในการระบายอากาศ เพื่อให้อากาศมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องในการเกิดความเย็นสบายอย่างเหมาะสม
PIG FARM 4 482x360 1

ขอบคุณภาพ : http://pasusart.com

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
“นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงย่งฮง”
yonghong