ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) ทำหน้าที่ในการช่วยสร้างแรงดันให้กับน้ำเพื่อการป้องกันอัคคีภัย หรือช่วยป้องกันไฟไหม้ไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังจุดภายในของอาคารหรือสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นระบบดับเพลิงที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างมาก อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ ปั๊มน้ำ (Water Pump) ที่ติดตั้งมาพร้อมกับตู้คอนโทรลควบคุม เป็นตัวต้นกำเนิดหลักที่ช่วยส่งน้ำให้เคลื่อนที่ได้เร็วและแรงขึ้น ส่วนระบบของการที่จะใช้ปั๊มน้ำ อุปกรณ์ประกอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิงจะต้องมีการรับรอง การทดสอบตามมาตรฐานสากลเท่านั้นอย่าง มาตรฐานระดับ NFPA 20 Standard for Installation of Stationary Pumps for Fire Protection ซึ่งลักษณะของการเลือกติดตั้งปั๊มน้ำ เพื่อใช้ในระบบของการดับเพลิง มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

  1. ระดับของน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่าหรือเท่ากับปั๊มน้ำ จะต้องเลือกใช้ปั๊มน้ำแบบนอน Horizontal Split Case หรือEnd Suction Pump หรือแบบ In Line ก็ได้ มีปั๊มน้ำให้เลือกอยู่หลายรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหน้างาน โดยปกติจะเลือกปั๊มน้ำแบบหอยโข่งที่ใช้กับความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิง ไม่เกิน 750 แกลลอนต่อนาที ส่วนใหญ่นิยมเลือกเป็น ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal Pump) อย่างเช่น ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว ยี่ห้อ Volute รุ่น ECD Series , ปั๊มน้ำหอยโข่ง หลายใบพัด ยี่ห้อ Intersigma รุ่น L-V Series เป็นต้น
  2. ระดับของน้ำดับเพลิงอยู่ต่ำกว่าปั๊มน้ำจะต้องเลือกใช้ปั๊มน้ำแบบตั้ง Vertical Turbine Pump เท่านั้น โดยต้องมีการออกแบบ ติดตั้งตะแกรงกันขยะหรือกันเศษสิ่งของต่างๆ ไว้ด้วย

วิธีการดูแลบำรุง ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง

  • ควรมีสมุดของประวัติการใช้งาน การดูแล การบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้นำมาตรวจสอบปั๊มน้ำได้
  • ไม่ควรตรวจสอบแค่ภายนอกของปั๊มน้ำเท่านั้น จะต้องตรวจการควบคุม คุณภาพน้ำ ระบบท่อ รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพของส่วนอื่นๆ ด้วย โดยจะมีการตรวจที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1.การตรวจและการบำรุงรักษาแบบประจำวัน
2.การตรวจและการบำรุงรักษาประจำแบบเดือน หรือ 6 เดือน
3.การตรวจและบำรุงรักษาประจำแบบปี

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ปั๊มน้ำหอยโข่ง มีให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ สามารถนำไปประกอบเป็นระบบปั๊มน้ำดับเพลิงได้

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
“นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงย่งฮง”
yonghong

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม