มาทำความรู้จัก ประเภทของใบพัดปั๊มน้ำหอยโข่ง กันเถอะ

มาทำความรู้จัก ประเภทของใบพัด ปั๊มหอยโข่ง กันเถอะ (Centrifugal Pump) ในปัจจุบัน ปั๊มหอยโข่ง Centrifugal Pump ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างหลากหลาย ทั้งในระดับครัวเรือน ที่พักอาศัย คอนโด โรงเรียน โรงแรม งานเกษตรกรรม และงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่องานสูบจ่ายน้ำ เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนอกจากนั้น ประเภท ปั๊มน้ำหอยโข่ง ก็ไม่ได้มีเพียงชนิดเดียว (เคยเขียนอธิบาย ชนิดของปั๊มน้ำหอยโข่งไปแล้ว และประเภทของใบพัดก็ ยังมีเลือกอีกมากมาย ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ วันนี้ มาทำความรู้จักประเภทของใบพัด และ หลักการทำงานของ ปั๊มหอยโข่ง กันเถอะ เพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก ประเภทของใบพัด และหลักการทำงาน ปั๊มหอยโข่ง ค่ะ

ก่อนรู้จักใบพัด มารู้จักปั๊มน้ำหอยโข่งก่อน

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ทำไม จึงเรียกว่า ปั๊มน้ำหอยโข่ง เพราะปั๊มน้ำหอยโข่ง เป็นปั๊มน้ำที่มีรูปร่างลักษณะของตัวปั๊มที่ขดเหมือนหอยโข่ง เป็นปั๊มน้ำชนิดแรงเหวี่ยง ที่มีระบบการทำงาน แบบใช้ใบพัด หมุนให้เกิดแรงเหวี่ยงเพื่อสูบจ่ายน้ำ ซึ่งการสูบจ่ายน้ำ เพื่อใช้ในงาน อุปโภค บริโภคนั้น บางครั้งอาจไม่ใช้แค่ การสูบจ่ายน้ำดีเพียงอย่างเดียว แต่ มีการสูบจ่ายน้ำเสียด้วย ดังนั้น การเลือกใช้ใบพัดจึงมีส่วนสำคัญในการเลือกใช้ ปั๊มน้ำหอยโข่ง เพราะน้ำอาจจะมีการปะปนของตะกอน

ประเภทของใบพัด ปั๊มหอยโข่ง Centrifugal Pump

  • แบบปิด หรือ Closed Impeller เป็นรูปแบบที่นิยมนำมาใช้กับ ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบทั่ว ๆ ไป มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็ก 2 ชิ้น ประกบครีบใบพัด เพื่อรองรับการไหลของของเหลว ใบพัดประเภทนี้นิยมนำมาใช้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่เป็นน้ำสะอาดเท่านั้น
191105 ใบพัดปิด 1
  • แบบกึ่งเปิด หรือ Semi-Open Impeller เป็นรูปแบบที่นิยมนำมาใช้กับ ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบรองรับของเหลวที่มีความหนืดได้ มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กที่ติดกับครีบใบพัด 1 ชิ้น ใบพัดประเภทนี้นิยมนำมาใช้งาน การสูบจ่ายของของเหลวที่พวกของแข็งปะปนอยู่
191105 ใบพัดกึ่งเปิด 1
  • แบบเปิด หรือ Open Impeller เป็นรูปแบบที่นิยมนำมาใช้กับ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่มีขนาดเล็ก เป็นรูปแบบใบพัดที่มีครีบเพียงอย่างเดียวและไม่มีแผ่นเหล็กยึด สามารถรองรับของแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่มีข้อเสียตรงที่ลักษณะใบพัด สามารถรับแรงกระแทกของเหลวได้น้อยกว่า 2 แบบแรก ดังนั้นความถี่ของมอเตอร์ที่ใช้ก็ต้องลดลงด้วยเพื่อ ป้องกันการแตกหักของใบพัด
191105 ใบพัดเปิด 1
  • แบบเปเปอร์สต๊อก หรือ Paper-Stock Impeller เป็นรูปแบบที่นิยมนำมาใช้กับ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ต้องสูบจ่าย ในลักษณะของเหลว ที่มีความข้นเหลว ใบพัดประเภทนี้ นิยมนำมาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
191105 ใบพัดเปเปอร์ 1
  • แบบผสม หรือ Mix Flow Impeller เป็นรูปแบบใบพัด ที่มีลักษณะ ขับดันของเหลว ในทิศทางเดียวกัน กับการไหลเข้าสู่ใบพัดและแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง
191105 ใบพัดผสม 1

หลักการเลือกใช้ใบพัดของปั๊มน้ำหอยโข่ง ในแต่ละประเภท โดยรวมๆ แล้วไม่ต่างจาก หลักการเลือกใช้ปั๊มน้ำ เพียงแต่อาจจะจะเจาะลึกเข้าไปถึง รายละเอียดของของเหลวที่ต้องสูบจ่าย ว่ามีอนุภาคของแข็งหรือความหนืดปะปนปนมาด้วยหรือเปล่า 

และแอดมิน ก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และพบกันใหม่ กับบทความต่อไปค่ะ นอกจากนี้ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหน่าย สินค้าปั๊มน้ำและระบบบัดน้ำเสีย มากมายหลากหลายประเภท อาทิปั๊มน้ำหอยโข่ง MARTRA,INTERSIGMA และ VOLUTE ปั๊มน้ำแบบจุ่ม KIRA และ TSURUMI

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม