นิติบุคคล เค้าคือใคร ?

นิติบุคคล Juristic Person

นิติบุคคล เค้าคือใคร ?

คำว่า นิติบุคคล หรือ Juristic Person คงเป็นคำที่คุ้นชิน ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ สำหรับคนที่อาศัยอยู่ภายใน คอนโดมิเนียม (Condominium) อาคารชุด รวมถึงหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ (Housing Estate) ซึ่งไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้าน เช่น น้ำไม่ไหล ท่อประปาแตก เกิดไฟดับ คนแรกที่เราจะนึกถึงก่อนใครนั้นก็คือต้องแจ้งให้นิติบุคคลรับรู้ก่อนเสมอ เพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ แต่ก่อนที่จะมาทำงานในตำแหน่งของนิติบุคคลได้จะต้องมีการคัดเลือก คัดสรรกันเพื่อมาทำงานรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ โดยหน้าที่หลักคร่าวๆ ของนิติบุคคลจะต้องหน้าที่ ดังนี้ 1. เก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมสินทรัพย์ส่วนกลาง 2. ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง จัดการเรื่องต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปกติ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. จัดซื้อทรัพย์สินนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัยในคอนโดหรือหมู่บ้านให้มีความสุขร่วมกัน 5.จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคล ถือเป็นวาระสำคัญ โดยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 5.1 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5.2 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกต้องจัดภายใน 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านเรียบร้อย 5.3 บุคคลที่มีสิทธิในการเรียกประชุมใหญ่สามัญคือคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสมาชิกหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 6. ต้องจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญนี้จะประกอบด้วยวาระ 6.1 การรายงานกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 6.2 การนำเสนอบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกหมู่บ้านทราบ 6.3 การพิจารณาอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่าย 6.4 การเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเมื่อครบกำหนดวาระ 6.5 การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 6.6 การนำเสนอเพื่อขออนุมัติแผนงบประมาณและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีถัดไป โดยในแผนงบประมาณจะนำไปใช้ในการซ่อมบำรุง Preventive Maintenance ดูแลระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ ให้พร้อมใช้งานและสมบูรณ์อยู่เสมอ ซึ่งทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงาน Preventive Maintenance (PM) ทั้งการตรวจเช็คระบบบูสเตอร์ปั๊ม (BOOSTER PUMP) และงานระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น​

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม