เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ KIRA SP Series

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Kira SP Series แบบมอเตอร์ขับเคลื่อนตรง ทำงานเสียงเบา ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์ 4 Poles 50 Hz พร้อมโซ่สแตนเลสช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้ง สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

Facebook
Twitter
Email
Print

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม KIRA SP Series

ข้อมูลทั่วไปของเครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Kira SP Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม KIRA SP Series เกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม การขยายตัวดังกล่าว ตามมาด้วยปริมาณน้ำทิ้งหรือของเสียที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครัวเรือน ก็ส่งผลไปยังปริมาณน้ำทิ้งหรือของเสียที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังส่งผลเสียกับสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยา KIRA ได้มุ่งพัฒนากระบวนการและอุปกรณ์เพื่อบำบัดเปัญหาดังกล่าวตลอดระยะเวลาหลายปี ณ ปัจจุบัน KIRA ได้ผลิตเครื่องเติมอากาศทั้งแบบจุ่มและแบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่สามารถบำบัดน้ำเสีย และให้ค่า BOD และ COD ตามมาตรฐาน โดยเครื่องเติมอากาศดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้งในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม และการบำบัดขนาดเล็กฝนเขตเทศบาลเมืองทั้งในและต่างประเทศ

คุณลักษณะ

 • มอเตอร์ขับเคลื่อนตรง ที่มีเสียงเบา และประสิทธิภาพการทำงานสูง
 • ห้องหรือพื้นที่ลำเลียงอากาศขนาดใหญ่ โดยอากาศและน้ำสามารถผสมกันได้ดี อีกทั้งระหว่างที่เครื่องทำงาน การผสมกันของน้ำและอากาศก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ Mechanical seal 2 ชั้น ทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • ความปลอดภัย 2 ระดับ เพื่อกันมวลสารเข้าไปภายในเครื่อง : ตะแกรงกรองสสารอย่างละเอียด, พื้นที่ระหว่างใบพัดและสสารที่มีระยะห่างอย่างเหมาะสม
 • SP Series ใช้ มอเตอร์ 4 Poles 50 Hz
 • โซ่สแตนเลส เพื่อความทนทานและอายุการใช้งาน อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง
 • ตัวเก็บเสียง ที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและการทำงาน

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม KIRA SP Series ทำงานโดยหลักการ “แรงเหวี่ยงหนีศูนย์” ที่กำเนิดจากการทำงานของใบพัด โดยด้านสัมผัสของใบพัดมีหน้าที่ดูดน้ำ ส่วนอีกด้านสัมผัสมีหน้าที่ดูดอากาศจากพื้นดิน สสารทั้ง2 อย่างถูกผสมกันในช่องอากาศที่ออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ที่ได้

 • อากาศที่ถูกจ่ายออก มีแรงดันและความเร็วที่เหมาะสม
 • มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และไหลเวียนทั่วรัศมีการทำงาน
 • มีขนาดฟองอากาศที่เล็ก และมีค่า Oxygen transfer rate (BHP) สูง

Dimensions - Kira SP Series

Type Dimensions (mm.)
A B C D E F I J R
Kira SP41.5-1.5 165 300 365 252.5 40 173 576 617 30
Kira SP42.2-2 170 350 430 302.5 50 176 670 698 30
Kira SP44-2.5 170 350 430 302.5 65 176 670 732 30
Kira SP45.5-2.5 223 435 540 362.5 65 242 800 855 32.5
Kira SP47.5-3 223 435 540 362.5 80 243 800 855 32.5
Kira SP411-3 223 435 540 362.5 80 248 800 950 32.5
Kira SP415-4 223 435 540 362.5 100 252 800 95 32.5
Kira SP418.5-4 223 435 540 362.5 100 252 800 1120 32.5
Kira SP455-4 223 435 540 362.5 100 252 800 1120 32.5
Kira SP430-6 338 600 740 475 150 346 1108 1448 39
Kira SP437-6 338 600 740 475 150 367.5 1108 1467.5 39
Kira SP445-6 338 600 740 475 150 367.5 1108 1467.5 39
Kira SP455-6 338 600 740 475 150 367.5 1108 1702.5 39

Performance Curves - KIRA SP Series

Oxygen transfer specific curves - KIRA SP Series

Oxygen tranfer Spacific curve
Type Power Operation range (m.) Min-Max Air inlet pipe Themaxium intake Oxygentransfer Weight
hp kW water depth (m.) diameter (mm.) of air (m3/h)  capacity (kgO3/h) (kg)
Kira SP41.5-1.5 2 1.5 1.0-2.0 1.0-3.0 40 40 02-01 135
Kira SP42.2-2 3 2.2 2.5-5.0 1.0-4.0 50 60 03-02 147
Kira SP44-2.5 5.5 4 3.0-6.0 1.0-4.0 65 90 05-03 160
Kira SP45.5-2.5 7.5 5.5 3.5-7.0 1.0-4.0 65 150 09-05 315
Kira SP47.5-3 10 7.5 4.5-9.0 1.5-4.5 80 170 13-07 320
Kira SP411-3 15 11 5.0-10.0 1.5-4.5 80 260 18-08 368
Kira SP415-4 20 15 5.8-11.5 1.5-4.5 100 340 23-10 385
Kira SP418.5-4 25 18.5 5.9-11.8 2.0-5.0 100 360 29-14 432
Kira SP455-4 30 22 6.0-12.0 2.0-5.5 100 440 36-19 456
Kira SP430-6 40 30 7.3-14.5 2.0-6.0 150 510 41-21 998
Kira SP437-6 50 37 7.5-15.0 2.0-6.0 150 600 52-22 1080
Kira SP445-6 60 45 7.8-15.5 2.0-6.0 150 700 62-25 1155
Kira SP455-6 75 55 8.0-16.0 2.0-6.0 150 780 82-40 1200

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

 • Hidden