เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas TECNOPRESS PN30-PN81

เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas TECNOPRESS PN30-PN81 เป็นเครื่องพ่นไฟที่ออกแบบมาเพื่อให้มีขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน มีความสามารถในการเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับใช้กับน้ำมันหล่นหรือน้ำมันเบนซิน มีการควบคุมการเผาไหม้ที่แม่นยำและเป็นไปอย่างเรียบวิธี รุ่น PN30-PN81 นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการเครื่องพ่นไฟขนาดเล็ก

Facebook
Twitter
Email
Print

เครื่องพ่นไฟ Heavy Oil Burners C I B Unigas TECNOPRESS PN30-PN81

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Oil flow [min, kg/h] Oil flow [max, kg/h] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Oil heating resistors [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
PN30 P-.TN.L.xx.A 163 349 14.6 31 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 P-.TN.S.xx.A 163 349 14.6 31 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 N-.TN.S.xx.A 163 349 14.2 30 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 N-.TN.L.xx.A 163 349 14.2 30 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 E-.TN.S.xx.A 163 349 14.2 30 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 E-.TN.L.xx.A 163 349 14.2 30 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 D-.TN.S.xx.A 163 349 14.2 30 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 D-.TN.L.xx.A 163 349 14.2 30 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 P-.AB.S.xx.A 105 383 9.4 34 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 P-.AB.L.xx.A 105 383 9.4 34 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 N-.AB.S.xx.A 105 383 9.2 33 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 N-.AB.L.xx.A 105 383 9.2 33 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 E-.AB.S.xx.A 105 383 9.2 33 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 E-.AB.L.xx.A 105 383 9.2 33 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 D-.AB.S.xx.A 105 383 9.2 33 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40
PN30 D-.AB.L.xx.A 105 383 9.2 33 400 3Nac 50 3.65 0.75 2.4 0.5 IP40

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Oil flow [min, kg/h] Oil flow [max, kg/h] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Oil heating resistors [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
PN60 P-.AB.S.xx.A 145 698 13 63 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 P-.AB.L.xx.A 151 698 13.5 63 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 N-.AB.S.xx.A 145 698 12.6 61 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 N-.AB.L.xx.A 151 698 13.2 61 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.AB.S.xx.A 145 698 12.6 61 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.AB.L.xx.A 145 698 12.6 61 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.AB.S.xx.A 145 698 12.6 61 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.AB.L.xx.A 145 698 12.6 61 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 P-.PR.S.xx.A 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 P-.PR.L.xx.A 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 N-.PR.S.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 N-.PR.L.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.PR.S.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.PR.L.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.PR.S.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.PR.L.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 P-.MD.S.xx.A 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 P-.MD.L.xx.A 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 N-.MD.S.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 N-.MD.L.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.MD.S.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.MD.L.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.MD.S.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.MD.L.xx.A 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 P-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 P-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 N-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 N-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 P-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 P-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13.5 71 400 3Nac 50 3.1 1.1 1.5 0.5 IP40
PN60 N-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 N-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 E-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40
PN60 D-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13.2 69 400 3Nac 50 6.1 1.1 4.5 0.5 IP40

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Oil flow [min, kg/h] Oil flow [max, kg/h] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Oil heating resistors [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
PN70 P-.AB.S.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 P-.AB.L.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 N-.AB.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 N-.AB.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.AB.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.AB.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.AB.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.AB.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 P-.PR.S.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 P-.PR.L.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 N-.PR.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 N-.PR.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.PR.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.PR.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.PR.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.PR.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 P-.MD.S.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 P-.MD.L.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 N-.MD.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 N-.MD.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.MD.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.MD.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.MD.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.MD.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 P-.PR.S.xx.A.EA 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 P-.PR.L.xx.A.EA 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 N-.PR.S.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 N-.PR.L.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.PR.S.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.PR.L.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.PR.S.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.PR.L.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 P-.MD.S.xx.A.ES 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 P-.MD.L.xx.A.ES 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5.36 2.2 2.66 0.5 IP40
PN70 N-.MD.S.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 N-.MD.L.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.MD.S.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 E-.MD.L.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.MD.S.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40
PN70 D-.MD.L.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10.7 2.2 8 0.5 IP40

 

Burner type Model Power [min, kW] Power [max, kW] Oil flow [min, kg/h] Oil flow [max, kg/h] Voltage [V] Phases / frequency [Hz] Total power [kW] Fan motor [kW] Oil heating resistors [kW] Power supply [aux, kW] Protection class IP
PN81 P-.AB.S.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 P-.AB.L.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 N-.AB.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 N-.AB.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.AB.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.AB.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.AB.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.AB.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 P-.PR.S.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 P-.PR.L.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 N-.PR.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 N-.PR.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.PR.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.PR.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.PR.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.PR.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 P-.MD.S.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 P-.MD.L.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 N-.MD.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 N-.MD.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.MD.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.MD.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.MD.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.MD.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 P-.PR.S.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 P-.PR.L.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 N-.PR.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 N-.PR.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.PR.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.PR.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.PR.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.PR.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 P-.MD.S.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 P-.MD.L.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 N-.MD.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 N-.MD.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.MD.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.MD.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.MD.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.MD.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 P-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 P-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7.5 3 4 0.5 IP40
PN81 N-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 N-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 E-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40
PN81 D-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15.5 3 12 0.5 IP40

 

TECNOPRESS PN30 PN81 Curve

TECNOPRESS PN30 PN81 Dimension

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องพ่นไฟ C I B Unigas TECNOPRESS PN30-PN81”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden