รอกโซ่ กว้านสลิง ต่างกันอย่างไร?

รอกโซ่ มือสาว กับ กว้านสลิง มือหมุน ใช้งานต่างกันอย่างไร?

ในงานอุตสาหกรรม และ การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการทุ่นแรง ซึ่งในงานอุตสาหกรรม ในโรงงาน หรือ งานก่อสร้าง ก็มีอุปกรณ์อยู่หลายประเภทที่ใช้ในการยก ดึง หรือ ลาก วัตถุ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รอกโซ่ และกว้านสลิง
แต่ในบทความนี้เราขออธิบายลักษณะการใช้งานของ “รอกโซ่มือสาว” และ “กว้านสลิงมือหมุน” ว่าสองสิ่งนี้ใช้งานแตกต่างกันอย่างไร
เพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลของรอกโซ่มือสาวกับกว้านสลิงมือหมุนและนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องและใช้งานได้ตรงตามลักษณะงานให้มากที่สุด..

ระยะปลอดภัย
ในเรื่องของความปลอดภัย ระหว่าง รอกโซ่มือสาว และ กว้านสลิงมือหมุน เมื่อต้องยกของที่มีน้ำหนักโดยการดึงขึ้น กว้านสลิงสามารถยกได้โดยที่ตัวผู้ควบคุมการยกไม่ต้องอยู่ใต้สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก (ระยะปลอดภัย) ซึ่งจะปลอดภัยกว่าการยกด้วยรอกโซ่มือสาว

ระยะปลอดภัยในการยกวัตถุของรอกโซ่ และ กว้านสลิง รอกโซ่จะต้องดึงโซ่ภายใต้น้ำหนักของวัตถุอาจทำให้เกิดอันตรายได้ แต่การใช้กว้านสลิงจะสามารถติดตั้งสลิงและกว้านสลิงห่างจากวัตถุได้ ซึ่งในงานลักษณะนี้กว้านสลิงจะปลอดภัยกว่ารอกโซ่

วัตถุที่มีลักษณะยาว
เมื่อต้องการยกวัตถุที่มีขนาดยาวเป็นแนวนอนเช่นท่อนซุง ท่อนไม้ขนาดใหญ่ หากใช้รอกโซ่มือสาวในการยกจะต้องเกี่ยวรอกโซ่กับวัตถุทั้งทางหัวและทางท้ายวัตถุ ซึ่งจำเป็นต้องใช้คนยกรอกทั้งสองฝั่ง แต่กว้านสลิงมือหมุนสามารถเกี่ยววัตถุหัวและท้ายและใช้คนหมุนกว้างสลิงเพียงแค่คนเดียวได้เลย

กว้านสลิงมือหมุนสามารถยกวัตถุแนวยาวได้และใช้เพียงหนึ่งคนในการยก เพียงแค่ติดตั้งสลิงแขวนได้สองฝั่งในการยกหัวและท้าย แต่รอกโซ่จะต้องใช้ถึงสองตัวในการติดตั้งรอกโซ่

ระยะยกที่สูงมากๆ
หากต้องการยกวัตถุที่สูงมากๆ รอกโซ่มือสาวจะต้องติดตั้งไว้สูงมากๆ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการดูแลรอกโซ่ แต่กว้านสลิงมือหมุนสามารถติดตั้งด้านล่างได้และโยงสลิงขึ้นด้านบนทำให้ดูแลได้ง่ายกว่า และใช้งานได้สะดวกมากกว่าในลักษณะนี้

ในพื้นที่ที่มีระยะยกที่สูงมากๆ การที่เราจะติดตั้งรอกโซ่ไว้ด้านบน อาจจะยากต่อการใช้งานและดูแลรักษษรอกโซ่ แต่กว้านสลิงไม่จำเป็นต้องติดตั้งไว้ด้านบน แต่เพียงใช้การติดตั้งเส้นสลิงไว้ด้านบนและตัวกว้านสลิงจะอยู่ด้านล่าง ง่ายต่อการดูแล

ระยะยกที่ต่ำมาก
หากเพดานของโรงงานมีระยะยกที่ต่ำมาก การแขวนรอกโซ่มือสาวอาจจะใช้เนื้อที่เยอะกว่า
ดังนั้นในสถานที่ลักษณะนี้ ตัวกว้านสลิงจะใช้งานได้ดีกว่า ในโรงงานที่มีระยะยกไม่สูงมาก ในแง่ของเนื้อที่การติดตั้งและใช้งาน

รอกโซ่มือสาวหากสถานที่มีระยะยกที่ต่ำมากๆ จะใช้เนื้อที่มากกว่ากว้านสลิง เพราะแค่ตัวรอกโซ่อย่างเดียวก็กินเนื้อที่ไปครึ่งแล้ว

การเคลื่อนย้ายวัตถุในทางราบ
การดึงหรือเคลื่อนย้ายวัตถุในพื้นที่ทางราบ กว้านสลิงถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกกว่าในงานลักษณะนี้มากกว่ารอกโซ่มือสาว

รอกโซ่ รอกโซ่มือสาว กว้านสลิง กว้านสลิงมือหมุน

ทั้งหมดนี้คือลักษณะการใช้งานของกว้านสลิง และรอกโซ่มือสาว ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีผิดหรือถูก แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ แต่การติดตั้งรอกโซ่มือสาว หรือกว้านสลิง จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก หากผู้อ่านมีความสนใจหรือมีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับรอกโซ่มือสาว รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิง กว้านสลิงต่างๆ สามารถติดต่อบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง บริษัทฯ ยังรับออกแบบงานโครงสร้างเครน โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาและติดตั้งให้ท่าน ปลอดภัย ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม “นึกถึงสินค้าอุตสาหกรรม นึกถึงย่งฮง”

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2300
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม