เครื่องเป่าอากาศแบบสุญญากาศ ANLET BSS Series

ANLET THREE LOBES BLOWER BSS-SERIES The three-lobes blower with helical casing offers a vertuallyno noise, no vibration operation. There is no oil mixing, so theair obtained is clean, with no spraying of oil mist to soil the environment.

Facebook
Twitter
Email
Print

เครื่องเป่าอากาศแบบสุญญากาศ ANLET BSS Series

เครื่องเป่าอากาศ (vacuum three lobe blower) ANLET BSS Series เครื่องเติมอากาศชนิด Root blower แบบระบบสุญญากาศ

SPECIFICATIONS

MODEL Bore min-1 1020mmAq 2040mmAq 3060mmAq 4080mmAq 5100mmAq
m3/min kW m3/min kW m3/min kW m3/min kW m3/min kW
ANLET BSS20 3/4 B 1750 0.24 0.25 0.21 0.29 0.18 0.33 0.15 0.38 0.12 0.45
2000 0.3 0.28 0.27 0.33 0.24 0.38 0.21 0.44 0.18 0.51
ANLET BSS25 1B 2300 0.36 0.32 0.33 0.38 0.3 0.44 0.27 0.51 0.24 0.58
2600 0.43 0.36 0.4 0.42 0.37 0.49 0.34 0.57 0.31 0.66
3000 0.52 0.42 0.49 0.49 0.46 0.57 0.43 0.66 0.4 0.76
ANLET BSS32 1 1/4B 2300 0.57 0.46 0.53 0.54 0.49 0.63 0.45 0.73 0.41 0.84
2600 0.67 0.52 0.63 0.61 0.59 0.71 0.55 0.82 0.51 0.94
3000 0.8 0.6 0.76 0.7 0.72 0.82 0.68 0.95 0.64 1.09
ANLET BSS40 1 1/2 B 2300 0.81 0.63 0.76 0.07 0.71 0.87 0.66 1.01 0.61 1.15
2600 0.94 0.71 0.89 0.84 0.84 0.99 0.79 1.14 0.74 1.3
3000 1.12 0.82 1.07 0.97 1.02 1.14 0.97 1.32 0.92 1.5

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden