7 ข้อ!! ที่ต้องทราบก่อนที่จะเลือก ปั๊มน้ำ

7 ข้อ!! ที่ต้องทราบก่อนที่จะเลือก ปั๊มน้ำ (Water Pump)

0315
  1. อัตราการไหล (FLOW) ปริมาณการไหลของน้ำที่เราต้องการ หน่วยที่นิยมใช้วัดปริมาณการไหลของน้ำ ได้แก่ Lit/hr , m3/hr
  2. ระยะส่งสูงหรือ แรงดันที่ใช้ ระยะส่งสูง หรือ แรงดันที่ใช้ (HEAD) หน่วยที่ใช้ ได้แก่ เมตร(m.) , ฟุต (ft) , Bar
  3. ระบบไฟฟ้า ระบบไฟมี 2 แบบ คือ 220V (1phase) และ 380V.(3pahase)
  4. ความเร็วรอบมอเตอร์ ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ต้องการ หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ 2900 PRM (2P) และ 1450 PRM (4P)
  5. ใช้งานกับงานประเภทไหน ใช้งานกับงานประเภทไหน (กรณีน้ำไม่สะอาด ควรแจ้งลักษณะตะกอนของน้ำด้วย)
  6. เนื้อวัสดุของตัวปั๊ม เนื้อวัสดุของตัวปั๊ม เนื้อที่นิยมเลือกใช้กัน ได้แก่ เหล็กหล่อ , สแตนเลส , พลาสติก
  7. ขนาดท่อของตัว ปั๊มน้ำ ขนาดท่อของตัวปั๊ม (กรณีต้องเปลี่ยนปั๊มเก่า) คือ in(นิ้ว) และ mm

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel 02-618-3000 , 02-036-3000
Hotline 088-008-2293
yonghongth

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม