สาเหตุการเกิด Water Hammer

        Water Hammer หรือที่เรียกว่าไฮโดรลิคช็อก (hydraulic shock) คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบท่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการไหลหรือความเร็วของน้ำอย่างกะทันหัน สามารถนำไปสู่การสร้างคลื่นแรงดันที่เคลื่อนที่ผ่านระบบท่อ ทำให้เกิดผลเสียหายได้

สาเหตุการเกิด Water Hammer

  1. การเริ่มทำงานของน้ำ : Water Hammer มักจะเริ่มต้นด้วยการไหลที่สม่ำเสมอของน้ำในระบบท่อ การไหลนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดหรือปิดวาล์ว การสตาร์ทหรือการหยุดปั๊ม หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของระบบ
  2. การเปลี่ยนแปลงความเร็วของน้ำ : การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันความเร็วของน้ำสามารถกระตุ้นการเกิด Water Hammer ได้ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการปิดวาล์วอย่างกะทันหัน การเริ่มต้นหรือปิดปั๊มอย่างรวดเร็ว หรือน้ำที่ปล่อยออกมาอย่างกะทันหันจากจุดเริ่มต้นกำลังที่มีแรงดัน
  3. การสร้างคลื่นความดัน : เมื่อความเร็วของน้ำเปลี่ยนกะทันหัน พลังงานจลน์ของน้ำที่เคลื่อนที่จะถูกแปลงเป็นพลังงานความดัน ส่งผลให้แรงดันภายในระบบท่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  4. การสะท้อนและการสอดแทรกของคลื่นต่างๆ : คลื่นแรงดันสามารถสะท้อนและรบกวนกระแสอื่นๆ ภายในระบบท่อ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่คลื่นแรงดันหลายลูกที่เกิดการสะสมซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิด Water Hammer ที่รุนแรงขึ้นได้
  5. ผลที่ตามมาของ Water Hammer : ส่งผลเสียต่อระบบท่อได้หลายอย่าง รวมถึงแรงดันสะสมที่เพิ่มขึ้นในท่อ ข้อต่อ และวาล์ว การระเบิดหรือการรั่วไหลของท่อที่อาจเกิดขึ้น อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์/เครื่องมือวัด และเสียงหรือการสั่นสะเทือนได้

        เพื่อป้องกันการเกิด Water Hammer สามารถทำได้หลายวิธี รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟกระชาก เช่น ถังป้องกันไฟกระชาก ห้องอากาศ หรือวาล์วระบายไฟกระชาก นอกจากนี้ การออกแบบและขนาดของท่อ วาล์ว และปั๊มที่เหมาะสม รวมถึงการใช้วิธีควบคุมการไหลแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถช่วยลดการเกิดและความรุนแรงของ Water Hammer ได้

รับชมสินค้า : @YHTCH

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม