ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Single phase) และ 3 เฟส (Three phase)

ระบบไฟฟ้า หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ไปยังจุดที่ต้องการใช้งานไฟฟ้า โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วน ได้แก่
1. แหล่งพลังงาน : แหล่งพลังงานคือส่วนประกอบที่สร้างหรือจ่ายพลังงานไฟฟ้า นี่อาจเป็นแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือกริดไฟฟ้า
2. โหลด : โหลดเป็นส่วนประกอบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า อาจเป็นหลอดไฟ มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3. การเดินสาย : การเดินสายเป็นเครือข่ายของตัวนำไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแหล่งพลังงานเข้ากับโหลด ซึ่งรวมถึงสายเคเบิล สวิตช์ ฟิวส์ และเบรกเกอร์วงจร
ในวงจรแหล่งพลังงานจะเชื่อมต่อโดยตรงกับโหลดผ่านสายไฟ โหลดจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยแหล่งพลังงาน ในวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้น สายไฟอาจถูกแบ่งออกเป็นสาขาแยกกัน โดยแต่ละส่วนจะมีโหลดและอุปกรณ์ควบคุมของตัวเอง
ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์และระบบต่างๆ ระบบไฟฟ้าสามารถออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ระบบไฟฟ้า 1 เฟส จำหน่ายไฟฟ้าในอาคาร ออกแบบเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ในขณะที่ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญของระบบไฟฟ้า การออกแบบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่ได้รับการออกแบบและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาดูแลการติดตั้งและบำรุงรักษา

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Single phase)

                 Single phase ( 220V ) : ระบบไฟฟ้าส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่มีรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพียงรูปแบบเดียว ในระบบนี้โดยทั่วไปแรงดันไฟฟ้าจะแสดงเป็นกราฟจะแปรผันในรูปแบบไซน์ระหว่างค่าบวกและค่าลบ โดยมีความถี่ 60 Hz ในสหรัฐอเมริกา และ 50 Hz ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ขึ้นอยู่แต่ละประเทศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส มักใช้สำหรับโหลดขนาดเล็กและการใช้งานในที่พักอาศัย เช่น ไฟส่องสว่าง เครื่องทำความร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปในธุรกิจขนาดเล็กและสำนักงานสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส (Three phase)

                 Three phase (380V) : เป็นวิธีการส่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตัวนำสามตัวเพื่อส่งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ระบบสามเฟสให้กำลังไฟมากขึ้นโดยมีแรงดันไฟตกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบเฟสเดียว ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในระบบสามเฟส รูปแบบพลังงานไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นมาเป็นกระแสไฟฟ้าสลับสามเส้นจะเกิดในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยมีช่วงเวลาที่ห่างกันอยู่ที่ 120 องศา สิ่งนี้ช่วยให้มีการกระจายพลังงานที่สมดุลมากขึ้น ซึ่งช่วยลดปริมาณพลังงานที่สูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟตก และเพิ่มความสามารถในการส่งกำลังของระบบ ไฟฟ้าสามเฟสมักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มอเตอร์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับอาคารและเมือง นอกจากนี้ยังใช้ในที่อยู่อาศัยบางพื้นที่ซึ่งต้องการกำลังไฟฟ้าสูง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

                 หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ และทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำ เครื่องเติมอากาศ อุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย และสินค้าที่ใช้งานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพอีกมากมาย พร้อมรับออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ทั้งระบบการทำงาน และการดูแลหลังการขายพร้อมอะไหล่ให้บริการ

รับชมวีดิโอเพิ่มเติม : ไฟ 1 เฟส กับไฟ 3เฟส ต่างกันอย่างไร ? l อธิบายแบบละเอียด 

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม