5 ขั้นตอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR (Sequencing Batch Reactor)

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR (Sequencing Batch Reactor) มักใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กหรือแบบกระจายศูนย์ เนื่องจากสามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้ค่อนข้างง่าย นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับเป้าหมายการบำบัดที่แตกต่างกันหรือคุณภาพน้ำที่ไหลเข้าได้ง่าย โดยกระบวนการจะต้องใช้ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ เราจึงต้องทําการเติมอากาศให้เพียงพอเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถนําออกซิเจน ไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ กระบวนการนี้เป็น “การจัดลำดับ” เนื่องจากขั้นตอนดำเนินการจะแบ่งออกเป็นระยะเวลาแต่ละขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่องกัน

หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR มีลักษณะที่สำคัญของขั้นตอนการทำงาน คือ การเติมอากาศ และการตกตะกอน จะดำเนินตามขั้นตอนเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย SBR ต่อ 1 รอบการทำงาน จะมี 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเติมหรือการไหลเข้าของน้ำเสีย ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำเสียถูกเติมลงในถังบำบัดหรืออ่าง ซึ่งมีใส่สารจุลินทรีย์อยู่ในถังเพื่อเติมสารอาหาร

ขั้นตอนที่ 2 การเกิดปฏิกิริยา จะมีการเติมอากาศลงในน้ำเสียเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน แบคทีเรียเหล่านี้กินสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ทำให้แตกตัวเป็นสารประกอบที่ง่ายกว่า

ในขั้นตอนการเติมอากาศเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการที่ทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ จึงจะต้องมีเครื่องเติมอากาศที่คุณภาพดี เพื่อให้การเติมอากาศเพียงพอ และมีความต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องเติมอากาศที่ดีจะต้องมีรุ่น และขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการของคุณ วันนี้เราขอแนะนำเครื่องเติมอากาศ Sanco : SCB Series (แนวนอน) และ SCD Series (แนวตั้ง) สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การตกตะกอน ขั้นตอนนี้จะเป็นการหยุดเติมอากาศ เพื่อให้ตะกอนหรือของแข็ง จมลงและแยกตัวออกจากน้ำ ทำให้ผิวน้ำด้านบนใส ขั้นตอนนี้มีระยะเวลาจะไม่ยาวนานเกินไป เพราะตะกอนจะมีระยะการลอยตัวอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 การระบายน้ำใส ที่ผ่านการบำบัดแล้วออกจากถัง จนถึงกากตะกอนที่เหลือด้านล่าง

ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ปั๊มสูบน้ำที่บำบัดแล้วออกจากถัง เราขอแนะนำปั๊มไดโว่สูบน้ำกรองแล้ว ยี่ห้อ Tsurumi : FHP Series ตัวปั๊มจะลอยอยู่บนผิวน้ำ ที่มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดตะกอนที่ลอยและตะกอนที่นอนก้นได้ สามารถทำให้เราสูบน้ำออกได้อย่างง่าย โดยที่ไม่มีตะกอนหลงเหลืออยู่

ขั้นตอนที่ 5 ระยะพักหรือการเดินเบาไว้ในถังบำบัด ระบบอยู่นิ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่รอบการบำบัดถัดไปจะเริ่มขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR

               แหล่งของน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จำแนกออกได้เป็น 3ประเภท ตามแหล่งกำเนิดดังนี้
1.น้ำเสียจากมนุษย์ (Domestic wastewater) มาจากน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดโรงงาน และการใช้งานของบุคคลากรในองค์กร
2.น้ำเสียจากกระบวนการ (Process wastewater) มาจากการกระเด็น การรั่วซึม และการล้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งน้ำเหล่านี้ก็จะมีเศษน้ำมันของเครื่องจักร หรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายได้
3.น้ำจากการหล่อเย็น (Cooling wastewater) มาจากกระบวนการหล่อเย็นต่างๆ ที่อาจจะมีการหลุดรอดของสารในกระบวนการผลิตหรืออาจมีการสะสมทำให้เกิดเกลือตะกรัน คือ ตะกอนสะสมที่ติดบนพื้นผิวอุปกรณ์ การตกผลึกของสารละลายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการระบายน้ำเสียเป็นเวลานาน

*หากท่านใดสนใจอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย SBR สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ และทางบริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าและจำหน่ายสินค้าปั๊มน้ำ เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพอีกมากมาย พร้อมรับออกแบบ ประกอบ และติดตั้ง                ‘’ ครบจบที่ย่งฮง เรื่องน้ำให้เราดูแลคุณ ‘’

สามารถรับชมรายละเอียดของสินค้าได้ที่ : เครื่องเติมอากาศ Sanco – SCB Series , เครื่องเติมอากาศ Sanco – SCD Series, ปั๊มสูบน้ำ Tsurumi – FHP Series

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม